Údaje o projekte  
Zákazník: AKSA Göynük Enerji Üretim A.S.
Lokalizácia: Bolu Göynük
Štát: Turecko
Kontrakt: 06/2009
Účinnosť: K1: 05/2012; K2: 07/2012
Odovzdanie: K1: 02/2016; K2: 05/2016
Technické parametre  
Menovitý parný výkon: 373 (340,5) t/h
Tlak prehriatej (prihriatej) pary: 14,9 (2,9) MPa
Teplota prehriatej (prihriatej) pary: 540 (540) °C
Menovitá teplota napájacej vody: 240 °C
Palivo: lignit
Typ kotla: na báze cirkulujúcej fluidnej vrstvy, trojťahový, s prirodzenou cirkuláciou, jednobubnový, s medziprehrievačom pary

Rozsah dodávky

  • Základný a detailný inžiniering.
  • Nákup materiálu a subdodávok.
  • Výroba a doprava na stavbu.
  • Asistencia pri montáži, uvedení do prevádzky a skúškach