Tlačové správy

09.05.2016

V Třeboviciach rozbiehame nový projekt - denitrifikáciu kotla K13

Zdroj: SES a.s.

Pre zákazníka VEOLIA Energie Česká republika SES Tlmače realizovali projekt denitrifikácie kotla K14, ktorého cieľom bolo dosiahnuť zníženie emisií NOx. Toto bolo dosiahnuté úpravou spaľovacieho režimu a uplatnením selektívnej nekatalytickej redukcie (SNCR). V decembri 2015 bol podpísaný protokol o predbežnom prevzatí kotla K1 do prevádzky (PAC). Po úspešnom odovzdaní diela sme ešte uskutočnili optimalizáciu a garančné skúšky pre potvrdenie garantovaných parametrov. 

V apríli 2016 sa spokojnosť zákazníka prejavila udelením opcie na realizáciu ďalšieho kotla – K13. Chápeme to, predovšetkým, ako prejav jeho dôvery, ale tiež ako potvrdenie kvalít SES Tlmače, o ktorých sa zákazník počas obdobia na realizácie denitrifikácie K14 mohol presvedčiť.