Správy z firmy

19.04.2018

Clean Coal Technology Summit

Zdroj: SES a.s.

V dňoch 11. a 12. apríla 2018 sa naša spoločnosť SES Tlmače zúčastnila v Istanbule, Turecko, akcie “Clean Coal Summit“ na ktorej sa prezentovali firmy z oblasti baníctva, tepelných elektrární a dodávateľov zariadení. Jednalo sa 2. ročník samitu, pričom tu bola spojená konferencia a  výstava. Konferencia bola zameraná na ekologické spaľovanie uhlia v kotloch. Vzhľadom na to že SES sa aktuálne zúčastňuje niekoľkých tendrov v Turecku – jednak na rekonštrukcie spojené so znížením emisii, ale aj na dodávky nových kotlov, bola naša účasť na tomto samite dôležitá a bola vnímaná pozitívneNa akcii boli sústredení naši potenciálni zákazníci a partneri pre dodávky tepelných elektrární hlavne pre lokálny lignit, kde má naša firma dobré referencie.

Akciu zastrešovalo ministerstvo energetiky ktoré reprezentoval námestník ministra, ktorý sa i zastavil v našom stánku na krátky rozhovor (viď. foto).

Po ukončení akcie sme od zástupcu usporiadateľa obdržali plaketu s poďakovaním za účasť.