SES a.s. - podľa úsekov a sekcií

Recepcia - spojovateľka

Recepcia - spojovateľka
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 1111

Predseda predstavenstva

Ing. Martin Paštika, MBA
Predseda predstavenstva
Generálny riaditeľ
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika

Člen predstavenstva

Mgr. Milan Války
Člen predstavenstva
Finančný riaditeľ
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2003
Fax: 036 / 638 2015

Člen predstavenstva

Ing. Robert Bundil
Člen predstavenstva
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2010
Fax: 036 / 638 2012

Člen predstavenstva

Ing. Dalibor Cucor
Člen predstavenstva
Obchodný riaditeľ
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2030
Fax: 036 / 638 2015
E-mail: dalibor_cucor@ses.sk

Predseda dozornej rady

Ing. Josef Smetana
Predseda dozornej rady
Riaditeľ pre nákup
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 3000
Fax: 036 / 638 3029

Člen dozornej rady

Mgr. Róbert Kováč
Člen dozornej rady
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika

Člen dozornej rady

Mgr. Otília Švecová
Člen dozornej rady
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2262
E-mail: otilia_svecova@ses.sk

Generálny riaditeľ

Ing. Martin Paštika, MBA
Generálny riaditeľ
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika

Kancelária GR

Ing. Anna Števová
Kancelária GR
Vedúca kancelárie generálneho riaditeľa
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2001
Fax: 036 / 638 2015
E-mail: anna_stevova@ses.sk

Financie a správa

Mgr. Milan Války
Financie a správa
Finančný riaditeľ
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2003
Fax: 036 / 638 2015

Financie

Ing. Marian Seneši
Financie
Vedúci sekcie
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2526
Fax: 036 / 638 2042

Controlling

Ing. Viera Matošová
Controlling
Vedúca sekcie
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2565
Fax: 036 / 638 2042

Účtovníctvo

Božena Pániková
Účtovníctvo
Vedúca sekcie
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 3100

Dane

Ing. Zuzana Máňová
Dane
Vedúci sekcie
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2124
Fax: 036 / 638 2042

Právne služby

JUDr. Linda Lúčanská
Právne služby
Vedúca sekcie
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2428
Fax: 036 / 638 2429
E-mail: linda_lucanska@ses.sk

IT

Ing. Ivan Novosad
IT
Vedúci sekcie
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036/638 2239

Obchod

Ing. Dalibor Cucor
Obchod
Obchodný riaditeľ
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2030
Fax: 036 / 638 2015
E-mail: dalibor_cucor@ses.sk

Predaj

Jozef Madola
Predaj
Riaditeľ Predaja
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2459
Fax: 036 / 638 2581
E-mail: jozef_madola@ses.sk

Teritoriálne zastúpenieTurecko

Ing. Vladimír Adamec
Teritoriálne zastúpenieTurecko
Riaditeľ predaja na teritóriu Turecka
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2520
Fax: 036 / 638 2522
E-mail: vladimir_adamec@ses.sk

Teritoriálne zastúpenie CZ/SK, Stredná Európa

Ing. Ondrej Štutika
Teritoriálne zastúpenie CZ/SK, Stredná Európa
Riaditeľ predaja na teritóriu SK/CZ a Stredná Európa
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2458
E-mail: ondrej_stutika@ses.sk

Teritoriálne zastúpenie Balkán a Lat. Amerika

Ing. Peter Gaži
Teritoriálne zastúpenie Balkán a Lat. Amerika
Riaditeľ predaja na teritóriu Balkán a Lat. Amerika
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2025
E-mail: peter_gazi@ses.sk

Inžiniering a realizácia projektov

Ing. Roland Kováčik
Inžiniering a realizácia projektov
Riaditeľ inžinieringu a realizácie projektov
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2200
Fax: 036 / 638 2205

Procesný inžiniering

Ing. Martin Vaškovič
Procesný inžiniering
Vedúci sekcie
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2257
Fax: 036 / 638 2205

Riadenie projektov

Ing. Ján Pánik
Riadenie projektov
Vedúci sekcie
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2472

Projekcia energetických zariadení

Ing. Jozef Pánik
Projekcia energetických zariadení
Vedúci sekcie
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2210
Fax: 036 / 638 2208

Uvádzanie do prevádzky

Ing. Branislav Máčaj
Uvádzanie do prevádzky
Vedúci sekcie
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2280
Fax: 036 / 638 2231

Výroba

Ing. Roman Škvarek
Výroba
Výrobný riaditeľ
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2800
E-mail: roman_skvarek@ses.sk

Predaj častí technologických zariadení

Ing. Denis Svetlák
Predaj častí technologických zariadení
Vedúci sekcie
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2914
E-mail: denis_svetlak@ses.sk

Technologická príprava výroby

Ing. Martin Bár
Technologická príprava výroby
Vedúci sekcie
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2300
Fax: 036 / 638 2921

Plánovanie, doprava a expedícia

Ing. Juraj Drozdík
Plánovanie, doprava a expedícia
Vedúci sekcie
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2802
Fax: 036 / 638 2921

Výroba tlakových častí

Ing. Ľubomír Sýkora
Výroba tlakových častí
Vedúci sekcie
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2895
Fax: 036 / 638 2896

Výroba ťažkých výrobkov

Ing. Dominik Béreš
Výroba ťažkých výrobkov
Vedúci sekcie
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2930
Fax: 036 / 638 2952

Logistika

Mgr. Jozef Šebo
Logistika
Vedúci sekcie
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2960
Fax: 036 / 638 2958

Energetika

Ing. Tibor Lengyel
Energetika
Vedúci sekcie
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2690
Fax: 036 / 638 2685

Nákup

Ing. Josef Smetana
Nákup
Riaditeľ pre nákup
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 3000
Fax: 036 / 638 3029

Ľudské zdroje

Mgr. Bc. Jana Gajdošová
Ľudské zdroje
Personálna riaditeľka
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2008
Fax: 036 / 638 2141

Personalistika a odmeňovanie

Ing. Eva Rumanová
Personalistika a odmeňovanie
Vedúca sekcie
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2545
Fax: 036 / 638 2016

Správa majetku

Ing. Milan Halabuk
Správa majetku
Vedúci sekcie
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036/638 2585
Fax: 036/638 2089

Riadenie kvality

Ing. Zdeněk Škrabal, MBA
Riadenie kvality
Riaditeľ pre kvalitu
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2400
Fax: 036 / 638 2404

Systémy kvality

RNDr. Pavel Hollý
Systémy kvality
Vedúci sekcie
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2407
Fax: 036 / 638 2404

Inšpekcia kvality

Ing. Jozef Selka
Inšpekcia kvality
Vedúci sekcie
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2154
Fax: 036 / 638 2404

Technická kontrola

Ing. Roman Kotora
Technická kontrola
Vedúci sekcie
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2454