PROJEKTY V PREALIZÁCIÍ

Česká rep., Synthesia Pardubice - 1x80 t/h

Predmetom ekologizácie energetického zdroja Teplárna Zelená louka v Synthesii a.s. Pardubice – II. Etapa je náhrada pôvodného granulačného kotla K13 s parametrami 87 MWt, 125 t/h novým parným kotlom so spaľovaním v cirkulujúcej fluidnej vrstve o výkone 55,23 MWt, 80 t/h. Realizácia projektu zabezpečí plnenie emisií SO2, NOx, CO a tuhých znečisťujúcich látok požadovaných novou smernicou EU pri vysokej účinnosti a spoľahlivosti nového kotla
viac informácií

Kuba, Mariel - 1x303 t/h

Modernizácia elektrárenského bloku s výkonom 100 MW pozostávajúceho z kotla, turbíny, generátora, elektrozariadení a príslušenstva.
viac informácií

Veľká Británia, North Yorkshire - 2x61 t/h

Kotly na spaľovanie komunálneho odpadu
viac informácií

Turecko, Bolu Goynuk - 2x373 t/h

Výstavba dvoch kotolní s kotlami s cirkulujúcou fluidnou vrstvou.
viac informácií

Česká rep., Opatovice K5, K3, K2 - 3x250 t/h

Denitrifikácia kotlov K5, K3, K2 pre Elektrárne Opatovice
viac informácií

Linkedin

Google+

Facebook