Aktuality

Dodávky SES Tlmače pre MS-Třinecké železiarne

Spoločnosť Moravia Steel a.s. vybrala  SES Tlmače  za dodávateľa výmeny spalinovodu, čím sa opäť vraciame k úspešnej spolupráci s týmto kľúčovým zákazníkom v takto zaujímavých produktoch. Jedná sa o dodávku dymníka, ktorý je umiestnený za konvertorovou pecou K2 na spracovanie surového železa. Pri procese spracovania surového železa sa uvoľňuje veľké množstvo tepla v spalinách. Vzhľadom na vysoké teploty spalín z procesu výroby ocele je Dymník zložité technologické zariadenie – rúrkový výmenník a zároveň aj spalinovod, ktorého výroba jednotlivých komponentov si vyžaduje špeciálne výrobné postupy. SES a.s. má dlhoročné skúsenosti s ich aplikovaním pri výrobnom procese. Pre zvýšenie životnosti bude na spodnú vnútornú plochu spalinovodu aplikovaný Inconelový návar – špeciálna zliatina na báze niklu ktorá sa aplikuje za účelom zniženia opotrebenia. Po dodávke výrobkov do Třineckých železiarní bude nasledovať nepretržitá viacsmenná demontáž starých a montáž nových komponentov, s overenými postupmi v enormne krátkom čase odstávky konvertorovej pece. Zmluva na realizáciu predmetnej akcie bola podpísaná 14.01.2019.

Třinec Dymník, ČR

Třinec Dymník, ČR

zväčšiť
Třinec Dymník, ČR

Třinec Dymník, ČR

zväčšiť
< SPÄŤ