Aktuality

SES Tlmače zrealizujú denitrifikáciu kotla K12 na elektrárni Třebovice pre Veoliu Energie ČR, a.s.

Slovenské energetické strojárne, a.s. Tlmače (SES Tlmače) pokračujú v úspešnej realizácii denitrifikácie kotlov na elektrárni Třebovice. Zákazník, Veolia Energie ČR, a.s. si uplatnil zmluvnú opciu č.2 na III.etapu diela na dodávku diela „Denitrifikácia kotla K12 na elektrárni Třebovice“. Táto opcia je súčasťou kontraktu, ktorý SES Tlmače podpísali ešte koncom roku 2013 a je poslednou etapou tohto kontraktu. Dodatok k Zmluve o dielo medzi spoločnosťou Veolia Energie ČR, a.s. a SES Tlmače bol podpísaný koncom februára 2019. 

Dodávka diela bude zahrňovať spracovanie dokumentácie realizácie stavby, zaistenie primárnych a sekundárnych opatrení DeNOx na kotle K12, realizáciu silnoprúdových zariadení, rozvodov, riadiaceho a kamerového systému, vykonanie skúšok diela a uvedenie do prevádzky s požadovanými parametrami. Zákazník požaduje po realizácii diela splnenie emisných limitov NOx a CO podľa legislatívy EU. 

Predpoklad začatia výroby dodávok SES Tlmače je v 2.štvrťroku 2019. Dielo bude dokončené v júli 2020. 

Třebovice, ČR

Třebovice, ČR

zväčšiť
< SPÄŤ