Aktuality

SES Tlmače dodávajú pre FELTON

SES a.s. Tlmače sa v súčasnosti podieľajú na odstraňovaní následkov havárie elektrárenského bloku FELTON na východe Kuby, ktorý bol poškodený haváriou turbíny. Podľa požiadavky kubánskeho zákazníka svojimi dodávkami zabezpečujú modernizáciu a zvýšenie výkonu kotla, tak aby spĺňal parametre pre novú turbínu o výkone 250 MWe. Hlavnými komponentmi dodávky sú nové membránové steny spaľovacej komory s bandážami, generálna oprava ohrievača vzduchu, olejové výkonové horáky, zariadenia pre čistenie výhrevných plôch kotla a vzduchové ventilátory. Zo zabezpečovaných služieb sa jedná hlavne o spracovanie inžinieringu, technickej asistencie pri montáži a uvedenia zariadení do prevádzky. Montážne a stavebné práce zabezpečuje kubánska strana.
SES majú unikátnu pozíciu na kubánskom trhu a sledujú v tejto krajine niekoľko veľmi zaujímavých projektov v modernizácii elektrární. Nespornou výhodou SES je, že kotlové zariadenia sú projektované na spaľovanie komplikovaného paliva - kubánskeho cruda /surovej ropy/ a v tomto smere majú SES ako jediná firma pôsobiaca na Kube spoľahlivé referencie potvrdené kubánskym zákazníkom z predchádzajúceho obdobia.

 

Felton U1

Felton U1

zväčšiť
< SPÄŤ