Dotazník pre robotnícku profesiu
Vzdelanie

  Názov školy odbor rok ukončenia štúdia
1.
2.
3.
4.

Skúšky a školenia

Zváračské skúšky podľa EN ISO 9606-1
141 T BW FM4 S s6.0 D51 H-L045 ss nb
141 T BW FM5 S s6.0 D51 H-L045 ss gb
111 P BW FM4 B s14 PF bs
111 P BW FM5 B s14 PF bs
111 T BW FM4 B s5.0 D51 H-L045 ss mb
111 T BW FM5 B s5.0 D51 H-L045 ss mb
111 T BW FM4 B s13 D159 H-L045 ss mb
111 T BW FM5 B s13 D159 H-L045 ss mb
135 P BW FM3 S s14 PF bs
135 P BW FM5 S s12 PF bs
136 P BW FM1 R s14 PF bs
136 P BW FM5 R s12 PF bs
Oprávnenia / školenia
Vyhláška 718 §...
VZV oprávnenie
žeriavnický kurz
viazačský kurz

Zváračské skúšky podľa EN ISO 14732
(automatické metódy zvárania)

Kurz žíhania
elektrické indukčné zariadenia
elektrické odporové zariadenia
žíhanie plameňom
Zváračské kurzy
Z-M1
Z-E1
Z-T1

Zaškolenia
D-G2
D-E1
Iné

Predchádzajúca prax

Názov zamestnávateľa pracovná pozícia od roku do roku


SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a. s.
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
tel.: 036 638 2781, fax: 036 638 2782; e-mail: jobs@ses.sk