Dodávka dvoch kotlov do spaľovne komunálneho odpadu, ktorá bude postavená v blízkosti mesta Harrogate, v oblasti North Yorkshire vo Veľkej Británii.

Jedná sa o dva vertikálne 5-ťahové kotly založené na spaľovaní komunálneho odpadu na valcovom rošte. Dve línie budú spaľovať komunálny odpad v celkovom objeme asi 320 000 ton ročne spolu s určitým množstvom priemyselného odpadu. Vyrobená elektrická energia bude pokrývať spotrebu približne 40 000 domácností.

Údaje o projekte  
Zákazník: VINCI Environnement
Prevádzkovateľ: Allerton Waste Recovery Park
Konečný zákazník: AmeyCespa
Štát: Veľká Británia
Kontrakt: 01/2013, účinnosť 11/2014
Odovzdanie: 12/2017
Technické parametre  
Počet kotlov: 2
Typ kotla: roštový, vertikálny parný kotol podopretý, s prirodzenou cirkuláciou
Menovitý výkon: 61 t/h
Tlak prehriatej pary: 6,0 MPa
Teplota prehriatej pary: 415 °C
Hlavné palivo: komunálny odpad

Rozsah dodávky

  • Základný a detailný inžiniering
  • Výroba
  • Zabezpečenie subdodávok
  • Montáž
  • Uvedenie do prevádzky