Modernizácia elektrárenského bloku s výkonom 100 MW pozostávajúceho z kotla,  turbíny, generátora, elektrozariadení a príslušenstva.

Údaje o projekte  
Finálny zákazník: ENERGOIMPORT
Prevádzkovateľ:  Elektráreň CTE Máximo Gómez - Mariel 
Kontrakt: 02/2016
Odovzdanie: 08/2019
Technické parametre  
Menovitý výkon: 303 t/h
Tlak prehriatej pary: 13,7
Teplota prehriatej pary: 545 °C
Hlavné palivo: olej (crudo)

Rozsah dodávky

  • Základný a detailný inžiniering
  • Vybudovanie stavebných objektov 
  • Výroba
  • Doprava
  • Montáž
  • Uvedenie do prevádzky