Tlačové správy

30.06.2016

Bolu Göynük (Turecko): kotol K2 odovzdaný do predbežnej prevádzky (PAC)

Zdroj: SES a.s.

Bolu Göynük (Turecko): kotol K2 odovzdaný do predbežnej prevádzky (PAC) Dňa 16.06.2016, na základe splnenia podmienok uvedených v zmluve so zákazníkom, bol podpísaný protokol  „Provisonal Acceptance Certificate“  o predbežnom prevzatí kotla K2 do komerčnej prevádzky. Konečný zákazník, spoločnosť, AKSA Göynük Energy Üretim A.S. vyjadril spokojnosť s doterajšou prevádzkou obidvoch fluidných kotlov, ktoré dodávala spoločnosť SES a.s.

Po podpísaní prevzatia kotla K1 do komerčnej prevádzky dňa 17.02.2016 boli všetky ďalšie aktivity zamerané hlavne na vykonanie skúšobnej prevádzky kotla K2 a vykonanie garančných skúšok. Po úspešnej skúšobnej prevádzke (Trial run) druhého fluidného kotla, ktorá prebehla v mesiaci marec 2016 v tepelnej elektrárni v Bolu Göynük v Turecku boli uskutočnené prípravné práce na vykonanie garančných skúšok kotla K2. Garančné skúšky boli úspešne vykonané v mesiaci apríl 2016 a ich vyhodnotenie bolo prerokované so zástupcami AKSA dňa 15.6.2016.

Bolu Göynük (Turecko): kotol K2 odovzdaný do predbežnej prevádzky (PAC)
Bolu Göynük (Turecko): kotol K2 odovzdaný do predbežnej prevádzky (PAC)