Správy z firmy

07.04.2017

Projekt Šoštanj - Úspešné predbežné odovzdanie diela zákazníkovi

Po úspešnom vykonaní garančného merania bol dňa 30.3.2017 podpísaný protokolu o predbežnom prevzatí diela /PAC/ medzi slovinským zákazníkom Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. a našou spoločnosťou SES a.s. Tlmače. 
Týmto bola úspešne ukončená realizácia projektu modifikácie kotla UT2, ktorá spočívala vo vykonaní úprav na stávajúcom kotly s cieľom jeho modifikovania z teplovodného na parný.
Vďaka celému realizačnému teamu bol projekt ukončený v zmysle platného harmonogramu realizácie diela. UT2 je kotol na odpadné teplo / HRSG/, ktorý dodali SES Tlmače v roku 2008.
Tento kotol bol pôvodne používaný s cieľom zvýšiť účinnosť celého energetického bloku. Po uvedenej rekonštrukcii bude kotol UT2 slúžiť ako nábehový kotol pre elektráreň Šoštanj.