Kurzy zvárania

SES, a.s ., Tlmače ponúkajú vo svojej modernej zváračskej škole, ktorá je vybavená špičkovou technológiou, kurzy zvárania:

  • základný kurz zvárania podľa STN 05 0705, zaškolenia, doplnkové a opakovacie školenia a preskúšania z bezpečnostných ustanovení,
  • skúšky zvárača podľa EN ISO 9606-1 a Európskej smernice 2014/68/EC na zváranie vyhradených technických zariadení.

Termíny kurzov a udelovanie certifikátov

  • Termíny zahájenia predmetných kurzov sú vzhľadom na kapacitné možnosti zváračskej školy aktuálne podľa potreby zákazníka.
  • Odbornú spôsobilosť personálu na zváranie (zváračov) vykonávame podľa Európskej smernice 2014/68/EC, vykonávacieho predpisu AD 2000 – MERKBLATT HP3 – vyhradené technické zariadenia.
  • Obdržanie certifikátov o skúške zvárača je aktuálne do dvoch týždňov od vizuálnej skúšky. Certifikáty - Osvedčenia o skúške zvárača podľa EN ISO 9606-1 sú vydávané aktuálnym zmluvným certifikačným orgánom. Dĺžka platnosti certifikátov - 3 roky.

Informácie o kurzoch

Bližšie informácie o jednotlivých zváračských kurzoch podá:

p. Zdenko Šikeť, inštruktor zvárania:
Tel.: 036 / 638 2792
e-mail: zdenko_siket@ses.sk

p. Hana Herchelová, referentka vzdelávania:
Tel.: 036/638 2781
e-mail: hana_herchelova@ses.sk

Adresa pre príjem objednávok:
SES a.s.
Zváračská škola
Továrenská 210
935 28 Tlmače