Management

SES ENERGOPROJEKT, s.r.o.

Ing. Koloman Prónay
Director

Predseda predstavenstva

Ing. Martin Paštika, MBA
General Manager

Education: University of Chemistry and Technology. In 2002 Czech/German MBA programme at Prague International Business School.

Carrier: 

In Expandia group of companies in the period of 1997 – 2004 in the position of Commercial Director, General Manager of Vigona a.s. and Vlnap a.s.. Since 2005 in the position of General Manager of the company Vodovody a kanalizace Jižní Čechy. In the period 2008 – 2012 General Manager of Energetické opravny a.s. Prunéřov. Since 01st Oct 2006 General Manager of SES a.s. and since 01st Apr 2008 Chairman of the Board of Directors.


Člen predstavenstva

Mgr. Milan Války
Financial Director

Education: Comenius University in Bratislava, Faculty of Management. In 1999 – 2001 taking courses in BPP International and achieving ACCA qualification. CFA certificate since 2013.

Carrier: 

Auditing of financial statements and due diligence in Arthur Andersen and Deloitte & Touche, from entry level up to the position of Audit Supervisor. In 2002 – 2006 Assistant Director and the Head of Internal Audit Department in VUB Banka. From July 2006 he worked on a position of Audit Manager on the financial markets for Lloyds TSB Bank in London. After the return from London active in private equity, since October 2007 position of Investment Manager in Penta Investments, since July 2008 Investment Analyst for Capexit Beteiligungsgesellschaft in Erste Bank Group in Vienna.
Since 1st June 2009 Financial Director in SES, a. s. and since April 2010 he is the Member of the Board of Directors.Člen predstavenstva

Ing. Robert Bundil
Education: Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Ostrava, Ekonomická fakulta

Carrier: Od roku 2001 až do svojho nástupu v J&T pôsobil v spoločnostiach zamerajúcich sa na poradenstvo v oblasti efektivity riadenia a produktivity práce, v spoločnosti Van Bueren, Muth & Partner na pozícii konzultant a v spoločnosti IMPACK na pozícii Project Director. Od júna r. 2005 pracuje v spoločnosti J&T Investment Advisors na pozícii Controlling Manager, je členom predstavenstva spoločnosti Jihlavské sklárny Bohemia. Od 6.10.2006 do 1.4.2008 riaditeľ pre stratégiu a interný audit SES a.s. Od 1.4.2008 finančný riaditeľ a člen predstavenstva SES a.s..
Od 1.6.2009 je riaditeľom pre strategický rozvoj SES a.s..

Člen predstavenstva

Ing. Dalibor Cucor
Commercial Director

Education: Slovak Technical University in Bratislava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Instrumentation, Control and Automation Technology.

Carrier: 

Started in SES Tlmače in 1993 at the Boiler Commissioning Department. Later at the Department of Thermal Calculations as a process engineer, then at the Commercial Department as a sales engineer. In 2004 nominated to the position of the Director of the Commercial Group of Power Plant and Industrial Boilers.
He is in the position of Commercial Director from 1st May 2009. From 1st Sep 2010 to 31st Oct 2010 charged with the management of Project Execution Department. Since 23rd Sep 2010 he is the Member of the Board of Directors.


Predseda dozornej rady

Ing. Josef Smetana
Purchasing Director

Education: Czech University of Life Sciences, Prague, Faculty of Economics and Management, Department of Business and Administration.

Carrier: 

In 2005 – 2006 employed in Oskarmobil a.s. – currently Vodafone a.s. – at the department of Inside Sales, since 2006 in Xerox Czech Republic as a consultant of outsourcing solutions in the area of documents administration. In 2007 he joined SES and began working at the Purchasing Department. He is the Purchasing Director since 1st Oct 2008.


Člen dozornej rady

Mgr. Róbert Kováč
Education: Vyštudoval Univerzitu Komenského, Bratislava – Právnická fakulta.

Carrier: Po ukončení štúdia absolvoval povinnú koncipientsku prax (1997-2000) a od roku 2001 pôsobí ako advokát so zameraním na reštruktualizáciu obchodných spoločností.
V súčasnosti pôsobí ko ako spoločník a konateľ spoločností Lp.com, s.r.o. od roku 2001, Baumgarter Consulting, s.r.o. od roku 2004, IUS, s.r.o. od roku 2007, Heavy industries, s.r.o. od 2011. Zároveň je členom dozornej rady spoločností SLOVAK WINGS, a.s. od roku 2008, F.I.M. Partners, a.s. od roku 2010

Od 29.02.2012 je členom dozornej rady SES a.s. Tlmače.

Člen dozornej rady

Ing. Peter Mikuláš
Education: Strojnícka fakulta SVŠT Bratislava odbor ekonomika a riadenie strojárskej výroby.
Postgraduálne štúdium - automatizované systémy riadenia v priemysle.
Kurz - riadenie výroby v strojárskom podniku.


Carrier: Do SES Tlmače nastúpil v roku 1981. Pôsobil ako technologický projektant - rozvoj technologických a výrobných procesov v oblasti prípravy výroby kotlov, ťažkých celkov, tepelných výmenníkov a kondenzátorov. V rámci toho spolupracoval s projektovými ústavmi, dodávateľmi a inštitúciami. Od roku 1994 pracuje v oblasti marketingu a podpory predaja.V súčasnosti pôsobí na sekcii Marketing.
Od 05.03.2013 je členom dozornej rady SES a.s. Tlmače zvolený zamestnancami.

General Manager

Ing. Martin Paštika, MBA
Education: University of Chemistry and Technology. In 2002 Czech/German MBA programme at Prague International Business School.

Carrier: 

In Expandia group of companies in the period of 1997 – 2004 in the position of Commercial Director, General Manager of Vigona a.s. and Vlnap a.s.. Since 2005 in the position of General Manager of the company Vodovody a kanalizace Jižní Čechy. In the period 2008 – 2012 General Manager of Energetické opravny a.s. Prunéřov. Since 01st Oct 2006 General Manager of SES a.s. and since 01st Apr 2008 Chairman of the Board of Directors.


Kancelária GR

Ing. Anna Števová
Vedúca kancelárie generálneho riaditeľa

Finance and Administration

Mgr. Milan Války
Financial Director

Education: Comenius University in Bratislava, Faculty of Management. In 1999 – 2001 taking courses in BPP International and achieving ACCA qualification. CFA certificate since 2013.

Carrier: 

Auditing of financial statements and due diligence in Arthur Andersen and Deloitte & Touche, from entry level up to the position of Audit Supervisor. In 2002 – 2006 Assistant Director and the Head of Internal Audit Department in VUB Banka. From July 2006 he worked on a position of Audit Manager on the financial markets for Lloyds TSB Bank in London. After the return from London active in private equity, since October 2007 position of Investment Manager in Penta Investments, since July 2008 Investment Analyst for Capexit Beteiligungsgesellschaft in Erste Bank Group in Vienna.
Since 1st June 2009 Financial Director in SES, a. s. and since April 2010 he is the Member of the Board of Directors.Financie

Ing. Marian Seneši
Vedúci sekcie

Controlling

Ing. Viera Matošová
Vedúca sekcie

Účtovníctvo

Božena Pániková
Vedúca sekcie

Dane

Ing. Zuzana Máňová
Vedúci sekcie

Právne služby

JUDr. Linda Lúčanská
Vedúca sekcie

IT

Ing. Ivan Novosad
Vedúci sekcie

Commercial department

Ing. Dalibor Cucor
Commercial Director

Education: Slovak Technical University in Bratislava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Instrumentation, Control and Automation Technology.

Carrier: 

Started in SES Tlmače in 1993 at the Boiler Commissioning Department. Later at the Department of Thermal Calculations as a process engineer, then at the Commercial Department as a sales engineer. In 2004 nominated to the position of the Director of the Commercial Group of Power Plant and Industrial Boilers.
He is in the position of Commercial Director from 1st May 2009. From 1st Sep 2010 to 31st Oct 2010 charged with the management of Project Execution Department. Since 23rd Sep 2010 he is the Member of the Board of Directors.


Predaj

Jozef Madola
Riaditeľ Predaja

Teritoriálne zastúpenieTurecko

Ing. Vladimír Adamec
Riaditeľ predaja na teritóriu Turecka

Teritoriálne zastúpenie CZ/SK, Stredná Európa

Ing. Ondrej Štutika
Riaditeľ predaja na teritóriu SK/CZ a Stredná Európa

Teritoriálne zastúpenie Balkán a Lat. Amerika

Ing. Peter Gaži
Riaditeľ predaja na teritóriu Balkán a Lat. Amerika

Engineering and Project Management

Ing. Roland Kováčik
Engineering and Project Execution Director

Education: Slovak Technical University in Bratislava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Thermal and Nuclear Power Engineering.

Carrier: 

Started in SES Tlmače in 1991 at the Construction Design Department, continued at the Project Engineering Department and at the Department of Thermal Calculations and Proposals. Since 2000 he worked at the Department of Project Engineers and since January 2005 as a head of this department. From July 2008 until February 2017 he held the position of Technical Director. On 1st March 2017 he was nominated as a Director of Engineering and Projects Execution.


Procesný inžiniering

Ing. Martin Vaškovič
Vedúci sekcie

Riadenie projektov

Ing. Ján Pánik
Vedúci sekcie

Projekcia energetických zariadení

Ing. Jozef Pánik
Vedúci sekcie

Uvádzanie do prevádzky

Ing. Branislav Máčaj
Vedúci sekcie

Manufacture

Ing. Martin Bár
Výrobný riaditeľ

Education: University of technology Brno, faculty of mechanical engineering, machining technology

Carrier: From 1988 to 1992 he worked as an operations technologist at PBS Brno. Subsequently, in the years 1993 - 1998 as a standardizer in ABB energy systems Brno. From 1998 to 2010 he worked as the head of technical preparation of production in ALSTOM Power s.r.o. Brno. In 2011, he joined SES Tlmače as the head of the technology section, and since October 2020 he has been the Manufacturing Director.

Predaj častí technologických zariadení

Ing. Denis Svetlák
Vedúci sekcie

Technologická príprava výroby

Ing. Martin Bár
Výrobný riaditeľ

Education: University of technology Brno, faculty of mechanical engineering, machining technology

Carrier: From 1988 to 1992 he worked as an operations technologist at PBS Brno. Subsequently, in the years 1993 - 1998 as a standardizer in ABB energy systems Brno. From 1998 to 2010 he worked as the head of technical preparation of production in ALSTOM Power s.r.o. Brno. In 2011, he joined SES Tlmače as the head of the technology section, and since October 2020 he has been the Manufacturing Director.

Plánovanie, doprava a expedícia

Ing. Juraj Drozdík
Vedúci sekcie

Výroba tlakových častí

Ing. Ľubomír Sýkora
Vedúci sekcie

Výroba ťažkých výrobkov

Ing. Dominik Béreš
Vedúci sekcie

Logistika

Mgr. Jozef Šebo
Vedúci sekcie

Energetika

Ing. Tibor Lengyel
Vedúci sekcie

Human resources

Mgr. Bc. Jana Gajdošová
Human Resources Director

Education: Trnava University in Trnava, Faculty of Health Care and Social Work, specialised in social HR. Slovak Technical University in Bratislava, Faculty of Material Engineering, Department of Social Sciences.

Carrier: 

Started in SES in 1998 to the Department of Education and Training of Employees and continuously worked in HR, social and educational area. In 2002 she was nominated as a head of the Department of HR and Social Work.
She is the Human Resources Director at SES a.s. since 1st May 2006.


Personalistika a odmeňovanie

Ing. Eva Rumanová
Vedúca sekcie

Správa majetku

Ing. Milan Halabuk
Vedúci sekcie

Quality Management

Ing. Zdeněk Škrabal, MBA
Quality Director

Education: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Brno; management: Brno Business School, Brno University of Technology, Faculty of Business, Brno

Carrier: 

After finishing the university he worked as a project engineer in project offices INPRO Brno and Elektroprojekta Brno, later on in the company Teplárny Brno, a.s. as the head of marketing. From 1995 to 2008 he worked in ALSTOM Group, Brno initially as a sales engineer, project manager and from 2003 to 2008 as a QA/QC manager. In 2009 to 2011 he worked in the company AE&E CZ, s.r.o. as a production manager where he was responsible for coordination and production management of boiler pressure parts by the sub-suppliers including the management of internal and external supervisors of the manufacturers.
He is the Quality Director in SES a.s. from 1st Nov 2011.Systémy kvality

RNDr. Pavel Hollý
Vedúci sekcie

Inšpekcia kvality

Ing. Jozef Selka
Vedúci sekcie

Technická kontrola

Ing. Roman Kotora
Vedúci sekcie

SES Bohemia s.r.o.

Pavel Trunda
Area Manager

SES INSPEKT s.r.o.

Zdenek Hrúz
Director

SES Energo Caribe

Juan Manuel
Zástupca