Aktuality

Elektráreň Třebovice – Denitrifikácia kotlov K14, K13, K12

Na projekte Třebovice DeNOx K14, K13, K12 pokračujú práce na denitrifikácii posledného kotla K12. Aktuálne prebieha výroba nových častí kotla, ktoré už sú postupne expedované na stavbu pre začatie montážnych prác. Na stavbe sa postupne ukončuje demontáž stávajúcich častí kotla, ktoré sa budú zamieňať za novo vyrobené v rámci predmetu rekonštrukcie kotla. 

Dňa 17.9.2019 bol so zákazníkom Veolia Energie ČR podpísaný Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo, ktorým sa rozširuje rozsah prác o úpravu všetkých troch kotlov na spaľovanie poľského paliva Silesia. Nakoľko dodatočne špecifikované palivo, ktoré zákazník plánuje dlhodobo používať, má vysoký obsah prchavých látok (39 ÷ 43%), tak je pre zaistenie bezpečnosti prevádzky nutná realizácia dodatočných technických opatrení týkajúcich sa spaľovania poľského uhlia Silesia.

Dodatočné opatrenia spočívajú v inštalácii havarijného vypúšťania uholného prášku zo zásobníkov uholného prášku, zahlcovaní (inertizácii) mlynov, triedičov a cyklónov parou a inertizáciou pomocou recirkulácie vyčistených studených spalín pri nábehu a odstavovaní kotlov, aby sa zabránilo riziku vzniku výbušnej atmosféry v zásobníkoch uhoľného prášku, uhoľných mlynoch, triedičoch uhlia alebo cyklónoch. Na vyhodnotenie rizika vzniku výbušnej atmosféry bude slúžiť kontinuálne meranie koncentrácie kyslíka v spalinách mlynských okruhov a kontinuálne meranie koncentrácie oxidu uhoľnatého v zásobníkoch uholného prášku, ktoré upozornia na potrebu aktivácie uvedených opatrení. Predpokladaný termín ukončenia realizácie tejto časti diela je pre kotle K14, K13 do 31.12.2019 a pre kotol K12 do 24.7.2020.

 

Elektráreň Třebovice

Elektráreň Třebovice

zväčšiť
< SPÄŤ