Inžiniering

Synergické riešenia energetických celkov

Spoločnosť disponuje silným inžinierskym know-how, ktoré je jej konkurenčnou výhodou. Inžiniering spoločnosti predstavuje viac ako 100 vysokokvalifikovaných zamestnancov, ktorí zabezpečujú:

 • vývoj výrobkov a procesov,
 • projekty elektrárenských blokov a teplárenských celkov, kotlov a kotolní,
 • uvádzanie zariadení do prevádzky,

Komplexný inžiniering pre všetky dodávky pozostáva:

 • z koncepčného inžinieringu,
 • zo základného inžinieringu,
 • z detailného inžinieringu,
 • z výrobnej dokumentácie.

Pri projektovaní využíva dlhoročné skúsenosti v odbore a vysoko produktívne softvéry umožňujúce komplexné riešenia:

 • Thermoflow
 • Boiler Designer
 • Ansys
 • CATIA
 • Microstation
 • SCIA Engineer
 • Tekla Structures
 • AutoPIPE Vessel

Výsledkom vlastného vývoja a inžinieringu sú dodávky zo SES Tlmače pre viac ako 500 projektov do 38 štátov sveta.