Elektrárne a teplárne

Dodávame elektrárenské bloky a teplárne na spaľovanie uhlia, oleja, plynu, biomasy a kombinácie palív s:

  • práškovými uhoľnými kotlami,
  • fluidnými kotlami,
  • kotlami na spaľovanie oleja a plynu,
  • kotlami na využitie odpadového tepla,
  • kotlami na spaľovanie biomasy a odpadov.

Súčasťou vlastnej výroby je dodávka kotolne, systému kondenzácie a regenerácie, vysokotlakových a nízkotlakových potrubí, zariadení na úpravu vody a prípravu paliva. Pri realizácii sa sústreďujeme na projekty, kde sme zodpovední za kotolňu („Boiler Island“) alebo v definovaných projektoch CFB za hlavný výrobný blok („Power Island“).

Referencie: