Aktuality

SES Tlmače dodávajú pre FELTON

SES Tlmače dodávajú pre FELTON

SES a.s. Tlmače sa v súčasnosti podieľajú na odstraňovaní následkov havárie elektrárenského bloku FELTON na východe Kuby, ktorý bol poškodený haváriou turbíny. Podľa požiadavky kubánskeho zákazníka svojimi dodávkami zabezpečujú modernizáciu a zvýšenie výkonu kotla, tak aby spĺňal parametre pre novú turbínu o výkone 250 MWe. Hlavnými komponentmi dodávky sú nové membránové steny spaľovacej komory s bandážami, generálna…

viac informácií…
Clean Coal Technology Summit

Clean Coal Technology Summit

V dňoch 11. a 12. apríla 2018 sa naša spoločnosť SES Tlmače zúčastnila v Istanbule, Turecko, akcie “Clean Coal Summit“ na ktorej sa prezentovali firmy z oblasti baníctva, tepelných elektrární a dodávateľov zariadení. Jednalo sa 2. ročník samitu, pričom tu bola spojená konferencia a  výstava. Konferencia bola zameraná na ekologické spaľovanie uhlia v kotloch. Vzhľadom na to že SES sa aktuálne zúčastňuje niekoľkých tendrov v Turecku – jednak na…

viac informácií…
SES najvýznamnejším exportérom EXIMBANKY

SES najvýznamnejším exportérom EXIMBANKY

Dňa 30.11.2017 na slávnostnom podujatí k príležitosti 20. výročia pôsobenia EXIMBANKY SR na slovenskom trhu dostali SES Tlmače ocenenie za spoluprácu v kategórii najvýznamnejší exportér  EXIMBANKY SR v oblasti poistenia vývozných úverov. Poistenie vývozného úveru na projekt Mariel je najvyššie v doterajšej histórii EXIMBANKY SR. Cenu generálnemu riaditeľovi SES a.s. Ing. Martinovi Paštikovi, MBA, odovzdala Ing. Dana Meager, štátna…

viac informácií…

SES Tlmače podpísali dohodu s Kubáncami na modernizáciu blokov č. 4, 5 a 6 v elektrárni CTE NUEVITAS

Počas 35. ročníka veľtrhu FIHAV 2017 HABANA, dňa 1. novembra spoločnosť SES Tlmače podpísala s Union Eléctrica de Cuba  Memorandum of Understanding (MoU) na modernizáciu blokov č.4, 5 a 6 elektrárne CTE Nuevitas. Slávnostný podpis sa uskutočnil za prítomnosti Štátneho tajomníka MH SR Vojtecha Ferencza a Viceministra MINCEXu Antonia Carricanteho. Je to pre SES ďalší projekt pre kubánsku energetiku, nakoľko sa jedná o bloky svojho…

viac informácií…

SES Tlmače podpísali kontrakt do Vřesovej

SES a.s. Tlmače podpísali 3. októbra 2017 so Sokolovskou uhelnou, a.s. zmluvu na dodávku výstupných a šotových prehrievačov pre päť kotlov do Teplárne vo Vřesovej. Hodnota celého kontraktu predstavuje výšku viac ako 12 mil. Euro. Dodávka „na kľúč“ zahŕňa projekt, inžiniering, výrobu, dopravu, demontáž a montáž, uvedenie do skúšobnej a trvalej prevádzky.

Sokolovská uhelná, a.s. je…

viac informácií…

SES Tlmače dodajú fluidný kotol do Synthesia

Slovenské energetické strojárne, a.s. Tlmače (SES Tlmače) potvrdili svoje postavenie na českom trhu získaním kontraktu na dodávku fluidného kotla na spaľovanie hnedého a čierneho uhlia so spoluspaľovaním biomasy s výkonom 80 ton pary za hodinu. Na projekt, dodanie a inštaláciu kotla s cieľom ekologizácie energetického zdroja Teplárna Zelená Louka bola vypísaná verejná súťaž, kde v silnej konkurencii SES Tlmače uspeli. Kontrakt medzi…

viac informácií…
Projekt Šoštanj - Úspešné predbežné odovzdanie diela zákazníkovi

Projekt Šoštanj - Úspešné predbežné odovzdanie diela zákazníkovi

Po úspešnom vykonaní garančného merania bol dňa 30.3.2017 podpísaný protokolu o predbežnom prevzatí diela /PAC/ medzi slovinským zákazníkom Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. a našou spoločnosťou SES a.s. Tlmače. 
Týmto bola úspešne ukončená realizácia projektu modifikácie kotla UT2, ktorá spočívala vo vykonaní úprav na stávajúcom kotly s cieľom jeho modifikovania z teplovodného na parný.
Vďaka celému…

viac informácií…
SES Tlmače navštívil minister energetiky a ťažby Kubánskej republiky

SES Tlmače navštívil minister energetiky a ťažby Kubánskej republiky

Dňa 23.3.2017 navštívil SES a.s. Tlmače Alfredo Lopez Valdés – minister energetiky a ťažby Kubánskej republiky. V doprovode vedenia spoločnosti si prezrel výrobné haly, kde sa okrem iného  oboznámil  so stavom rozpracovanosti projektu výstavby nového bloku MARIEL U6 o výkone 100 MW, ktorý v súčasnej dobe realizujú SES Tlmače neďaleko Havany. Ďalej sa diskutovalo aj o iných projektoch v modernizácii energetických zdrojov na Kube, kde boli identifikované…

viac informácií…
Bolu Göynük (Turecko): kotol K2 odovzdaný do predbežnej prevádzky (PAC)

Bolu Göynük (Turecko): kotol K2 odovzdaný do predbežnej prevádzky (PAC)

Dňa 16.06.2016, na základe splnenia podmienok uvedených v zmluve so zákazníkom, bol podpísaný protokol  „Provisonal Acceptance Certificate“  o predbežnom prevzatí kotla K2 do komerčnej prevádzky. Konečný zákazník, spoločnosť, AKSA Göynük Energy Üretim A.S. vyjadril spokojnosť s doterajšou prevádzkou obidvoch fluidných kotlov, ktoré dodávala spoločnosť SES a.s.

Po podpísaní prevzatia kotla K1 do komerčnej prevádzky dňa…

viac informácií…

V Třeboviciach rozbiehame nový projekt - denitrifikáciu kotla K13

Pre zákazníka VEOLIA Energie Česká republika SES Tlmače realizovali projekt denitrifikácie kotla K14, ktorého cieľom bolo dosiahnuť zníženie emisií NOx. Toto bolo dosiahnuté úpravou spaľovacieho režimu a uplatnením selektívnej nekatalytickej redukcie (SNCR). V decembri 2015 bol podpísaný protokol o predbežnom prevzatí kotla K1 do prevádzky (PAC). Po úspešnom odovzdaní diela sme ešte uskutočnili optimalizáciu a…

viac informácií…