Aktuality

Účasť SES na podujatí JobForum 2019

Dňa 2.4.2019 sa SES Tlmače zúčastnia veľtrhu strojárskych firiem na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Táto akcia je príležitosťou osloviť okolo 350 študentov Strojníckej fakulty zo všetkých odborov priamo na pôde fakulty. Veríme, že našou účasťou prispejeme k zvýšeniu povedomia o spološnosti SES Tlmače medzi budúcimi absolventmi všetkých odborov Strojníckej fakulty.

Slovenské energetické strojárne, a.s. Tlmače (SES Tlmače) pokračujú v úspešnej realizácii denitrifikácie kotlov na elektrárni Třebovice. Zákazník, Veolia Energie ČR, a.s. si uplatnil zmluvnú opciu č.2 na III.etapu diela na dodávku diela „Denitrifikácia kotla K12 na elektrárni Třebovice“. Táto opcia je súčasťou kontraktu, ktorý SES Tlmače podpísali ešte koncom roku 2013 a je poslednou etapou tohto kontraktu. Dodatok k Zmluve o…

viac informácií…
Dodávky SES Tlmače pre MS-Třinecké železiarne

Dodávky SES Tlmače pre MS-Třinecké železiarne

Spoločnosť Moravia Steel a.s. vybrala  SES Tlmače  za dodávateľa výmeny spalinovodu, čím sa opäť vraciame k úspešnej spolupráci s týmto kľúčovým zákazníkom v takto zaujímavých produktoch. Jedná sa o dodávku dymníka, ktorý je umiestnený za konvertorovou pecou K2 na spracovanie surového železa. Pri procese spracovania surového železa sa uvoľňuje veľké množstvo tepla v spalinách. Vzhľadom na vysoké teploty spalín z…

viac informácií…
SES Tlmače dodávajú pre FELTON

SES Tlmače dodávajú pre FELTON

SES a.s. Tlmače sa v súčasnosti podieľajú na odstraňovaní následkov havárie elektrárenského bloku FELTON na východe Kuby, ktorý bol poškodený haváriou turbíny. Podľa požiadavky kubánskeho zákazníka svojimi dodávkami zabezpečujú modernizáciu a zvýšenie výkonu kotla, tak aby spĺňal parametre pre novú turbínu o výkone 250 MWe. Hlavnými komponentmi dodávky sú nové membránové steny spaľovacej komory s bandážami, generálna…

viac informácií…
Clean Coal Technology Summit

Clean Coal Technology Summit

V dňoch 11. a 12. apríla 2018 sa naša spoločnosť SES Tlmače zúčastnila v Istanbule, Turecko, akcie “Clean Coal Summit“ na ktorej sa prezentovali firmy z oblasti baníctva, tepelných elektrární a dodávateľov zariadení. Jednalo sa 2. ročník samitu, pričom tu bola spojená konferencia a  výstava. Konferencia bola zameraná na ekologické spaľovanie uhlia v kotloch. Vzhľadom na to že SES sa aktuálne zúčastňuje niekoľkých tendrov v Turecku – jednak na…

viac informácií…
SES najvýznamnejším exportérom EXIMBANKY

SES najvýznamnejším exportérom EXIMBANKY

Dňa 30.11.2017 na slávnostnom podujatí k príležitosti 20. výročia pôsobenia EXIMBANKY SR na slovenskom trhu dostali SES Tlmače ocenenie za spoluprácu v kategórii najvýznamnejší exportér  EXIMBANKY SR v oblasti poistenia vývozných úverov. Poistenie vývozného úveru na projekt Mariel je najvyššie v doterajšej histórii EXIMBANKY SR. Cenu generálnemu riaditeľovi SES a.s. Ing. Martinovi Paštikovi, MBA, odovzdala Ing. Dana Meager, štátna…

viac informácií…

SES Tlmače podpísali dohodu s Kubáncami na modernizáciu blokov č. 4, 5 a 6 v elektrárni CTE NUEVITAS

Počas 35. ročníka veľtrhu FIHAV 2017 HABANA, dňa 1. novembra spoločnosť SES Tlmače podpísala s Union Eléctrica de Cuba  Memorandum of Understanding (MoU) na modernizáciu blokov č.4, 5 a 6 elektrárne CTE Nuevitas. Slávnostný podpis sa uskutočnil za prítomnosti Štátneho tajomníka MH SR Vojtecha Ferencza a Viceministra MINCEXu Antonia Carricanteho. Je to pre SES ďalší projekt pre kubánsku energetiku, nakoľko sa jedná o bloky svojho…

viac informácií…

SES Tlmače podpísali kontrakt do Vřesovej

SES a.s. Tlmače podpísali 3. októbra 2017 so Sokolovskou uhelnou, a.s. zmluvu na dodávku výstupných a šotových prehrievačov pre päť kotlov do Teplárne vo Vřesovej. Hodnota celého kontraktu predstavuje výšku viac ako 12 mil. Euro. Dodávka „na kľúč“ zahŕňa projekt, inžiniering, výrobu, dopravu, demontáž a montáž, uvedenie do skúšobnej a trvalej prevádzky.

Sokolovská uhelná, a.s. je…

viac informácií…

SES Tlmače dodajú fluidný kotol do Synthesia

Slovenské energetické strojárne, a.s. Tlmače (SES Tlmače) potvrdili svoje postavenie na českom trhu získaním kontraktu na dodávku fluidného kotla na spaľovanie hnedého a čierneho uhlia so spoluspaľovaním biomasy s výkonom 80 ton pary za hodinu. Na projekt, dodanie a inštaláciu kotla s cieľom ekologizácie energetického zdroja Teplárna Zelená Louka bola vypísaná verejná súťaž, kde v silnej konkurencii SES Tlmače uspeli. Kontrakt medzi…

viac informácií…
Projekt Šoštanj - Úspešné predbežné odovzdanie diela zákazníkovi

Projekt Šoštanj - Úspešné predbežné odovzdanie diela zákazníkovi

Po úspešnom vykonaní garančného merania bol dňa 30.3.2017 podpísaný protokolu o predbežnom prevzatí diela /PAC/ medzi slovinským zákazníkom Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. a našou spoločnosťou SES a.s. Tlmače. 
Týmto bola úspešne ukončená realizácia projektu modifikácie kotla UT2, ktorá spočívala vo vykonaní úprav na stávajúcom kotly s cieľom jeho modifikovania z teplovodného na parný.
Vďaka celému…

viac informácií…