Aktuality

Projekt Riverside 2

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. podpísali kontrakt na dodávku detailného inžinieringu pre firmu Hitachi Zosen Inova AG na projekt Riverside 2 (Anglicko). Kontrakt bol podpísaný 3/2023. Jedná sa o dodávku detailného inžinieringu na dva kotly pre spaľovňu komunálneho odpadu. Podpisom tejto zmluvy SES a.s. začala spoluprácu s firmou Hitachi Zosen Inova AG , ktorá je významným dodávateľom v tejto oblasti a zároveň SES a.s. potvrdila svoju…

viac informácií…
Nové logo SES Tlmače - návrat k tradícii

Nové logo SES Tlmače - návrat k tradícii

Od marca 2023 sa SES a.s. Tlmače vracia k tradíciám a typickému logu kotlového telesa, ktoré spoločnosť po dlhé roky charakterizovalo. Toto rozhodnutie nevzniklo na základe rozhodnutia vedenia spoločnosti, ale na základe požiadaviek kolegov a aj bývalých zamestnancov firmy, pretože podľa ich vyjadrenia chýbal tradičný ikonický znak firmy na základe ktorého bola spoločnosť známa po celom svete. Veríme, že zmena grafickej podoby značky prispeje k…

viac informácií…

Voľba člena dozornej rady zamestnancami SES Tlmače a.s.

Dňa 21.3.2023 sa konali voľby člena dozornej rady SES a.s. Tlmače. Zamestnanci volia do dozornej rady zo svojich radov jedneho z troch členov na funkčné obdobie piatich rokov. Členom dozornej rady bola opätovne zvolená Mgr. Otília Švecová.  

viac informácií…

Voľba člena predstavenstva

V zmysle bodu 11.1.8. Stanov spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (ďalej len „spoločnosť“) Dozorná rada spoločnosti bude na svojom zasadnutí dňa 15.08.2022 voliť člena predstavenstva. V zmysle druhého odseku bodu 11.1.8. Stanov spoločnosti návrhy na kandidátov za členov Predstavenstva môžu podávať tiež akcionári spoločnosti, a to písomne formou listu doručeného…

viac informácií…
Projekt Vera II

Projekt Vera II

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. podpísali kontrakt na projekt VERA II Hamburg. Zmluva bola podpísaná dňa 22. 6. 2022 so spoločnosťou Steinmüller Engineering GmbH (SRN).  Kontrakt za SES podpísali generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Ing. Lukáš Křítek a členka predstavenstva Mgr. Ing. Mária Vrábelová.  Jedná o projektovanie, výrobu, dodávky a…

viac informácií…
SES Tlmače sa zúčastnili Teplarenských dní v Olomouci

SES Tlmače sa zúčastnili Teplarenských dní v Olomouci

V dňoch 27.-28.4.2022 sa SES Tlmače zúčastnili konferencie spojenej s výstavou na Dňoch Teplarenství a Energetiky, ktorá sa konala už tradične v Olomouci. Boli jedným zo sponzorov tohto významného a zaujímavého podujatia v oblasti energetiky. Účasť na Dňoch teplárenstva bola skutočne vysoká - zúčastnilo sa jej viac ako 700 ľudí z rôznych firiem aktívnych v oblasti…

viac informácií…

Voľba člena predstavenstva.

V zmysle článku 11.1.8. Stanov spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. dozorná rada spoločnosti bude na svojom zasadnutí 20.10.2021 voliť člena predstavenstva. V zmysle druhého odseku článku 11.1.8. Stanov spoločnosti návrhy na kandidátov za členov Predstavenstva môžu podávať tiež akcionári spoločnosti, a to písomne formou listu doručeného spoločnosti. Návrhy…

viac informácií…

Voľba člena predstavenstva.

V zmysle článku 11.1.8. Stanov spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. dozorná rada spoločnosti oznamuje, že na svojom zasadnutí konanom dňa 30.09.2021 zvolila do funkcie člena predstavenstva spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. Ing. Lukáša Kříteka a zároveň ho určila za predsedu predstavenstva s účinnosťou od 01.10.2021.   V Tlmačoch…

viac informácií…

Voľba člena predstavenstva.

V zmysle článku 11.1.8. Stanov spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. Dozorná rada spoločnosti bude na svojom zasadnutí 30.09.2021 voliť člena predstavenstva. V zmysle druhého odseku článku 11.1.8. Stanov spoločnosti návrhy na kandidátov za členov Predstavenstva môžu podávať tiež akcionári spoločnosti, a to písomne formou listu doručeného spoločnosti. Návrhy…

viac informácií…
Projekt Mariel

Projekt Mariel

Kotol – uvádzanie do prevádzky: Bolo ukončené chemické čistenie a prefuk kotla. Prebehlo ladenie algoritmov a skúšky funkčných skupín. Prebieha odstraňovanie vád a nedorobkov. Strojovňa: Prebiehajú skúšky sekvencie napájacích čerpadiel, skúšky systému zdvíhacieho oleja, Skúšky systému tesniaceho oleja a skúšky cirkulačných čerpadiel a systému morskej vody, Skúšky v VVN rozvodni, prefuky strojovne boli ukončené. Progres skúšok je limitovaný…

viac informácií…