Kontakt

GPS súradnice:

48° 17' 24.3724595" N
18° 32' 36.6590309" E

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s.
(skrátene: SES a.s.)

Továrenská 210
935 28 Tlmače
Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 39/N
IČO 314 116 90
IČ DPH SK202 040 3869
LEI 315700OF7K1VO6FF3F02

Telefón: +421 36 638 1111
Fax: +421 36 634 1941
E-mail: info@ses.sk

 
Kancelária GR
 

+421 36 638 2001


Obchod
 

+421 36 638 2031


Inžiniering
 

+421 36 638 2201


Realizácia
 

+421 36 638 2201


Správa
 

+421 36 638 2004


Pošlite nám správu

Chcete sa nás na niečo opýtať? Prosím vyplňte a odošlite formulár.


Oznámenie podľa § 2 písm. b) zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné podať na e-mailovú adresu: podnet@ses.sk