Manažment

SES ENERGOPROJEKT, s.r.o.

Ing. Koloman Prónay
Riaditeľ

Predseda predstavenstva

Ing. Martin Paštika, MBA
Generálny riaditeľ

Vzdelanie: Vysoká škola chemicko-technologická. V roku 2002 česko-nemecký program MBA na Praque International Business School.

Kariéra: 

V skupine Expandia v obdobi 1997 – 2004 ako obchodný riaditeľ Jitona Soběslav; generálny riaditeľ Vigona a.s. a Vlnap a.s.. Od roku 2005 generálny riaditeľ spoločnosti Vodovody a kanalizace Južné Čechy. V období 2008 – 2012 generálny riaditeľ Energetických opraven a.s. v Průnéřove. Od 1.10.2006 generálny riaditeľ SES a.s. a od 01.04.2008 predseda predstavenstva SES a.s.


Člen predstavenstva

Mgr. Milan Války
Finančný riaditeľ

Vzdelanie: Univerzita Komenského, Bratislava, Fakulta managementu. V rokoch 1999 – 2001 kurzy v BPP International a získanie certifikátu ACCA. V roku 2013 získanie certifikátu CFA.

Kariéra: Audit účtovných závierok a due diligence v spoločnostiach Arthur Andersen a Deloitte & Touche, od nástupu po pozíciu audit supervisor. V rokoch 2002 – 2006 bol zástupcom riaditeľa a vedúcim oddelenia v rámci interného auditu vo VUB banke. Od júla 2006 pôsobil na pozícii audit manager na finančných trhoch v Lloyds TSB Bank v Londýne. Po návrate z Londýna pracuje v oblasti private equity, od októbra 2007 v Penta Investments ako investičný manager, od júla 2008 ako investment analyst pre Capexit Beteiligungsgesellschaft v skupine Erste Bank vo Viedni.
Od 1.6.2009 je finančným riaditeľom v SES, a. s. a od apríla 2010 členom predstavenstva.

Člen predstavenstva

Ing. Robert Bundil
Vzdelanie: Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Ostrava, Ekonomická fakulta

Kariéra: Od roku 2001 až do svojho nástupu v J&T pôsobil v spoločnostiach zamerajúcich sa na poradenstvo v oblasti efektivity riadenia a produktivity práce, v spoločnosti Van Bueren, Muth & Partner na pozícii konzultant a v spoločnosti IMPACK na pozícii Project Director. Od júna r. 2005 pracuje v spoločnosti J&T Investment Advisors na pozícii Controlling Manager, je členom predstavenstva spoločnosti Jihlavské sklárny Bohemia. Od 6.10.2006 do 1.4.2008 riaditeľ pre stratégiu a interný audit SES a.s. Od 1.4.2008 finančný riaditeľ a člen predstavenstva SES a.s..
Od 1.6.2009 je riaditeľom pre strategický rozvoj SES a.s..

Člen predstavenstva

Ing. Dalibor Cucor
Obchodný riaditeľ

Vzdelanie: Slovenska technická univerzita, Bratislava, Strojnícka fakulta, odbor prístrojová, regulačná a automatizačná technika.

Kariéra: Do SES Tlmače nastúpil v roku 1993 na oddelenie nábehu kotlov. Ďalej pracoval na oddelení výpočtov ako procesný inžinier, neskôr na obchodnom úseku ako manažér predaja. V roku 2004 bol menovaný do funkcie Riaditeľ obchodnej skupiny Kotly pre elektrárne a priemysel.
Od 1.5.2009 je obchodným riaditeľom. Od 1.9.2010 do 31.10.2010 bol poverený riadením úseku Riadenie projektov. Od 23.9.2010 je členom predstavenstva.

Predseda dozornej rady

Ing. Josef Smetana
Riaditeľ pre nákup

Vzdelanie: Česká zemědělská univerzita, Praha, Prevádzkovo-ekonomická fakulta, odbor Podnikanie a administratíva.

Kariéra: V rokoch 2005 – 2006 pôsobil v spoločnosti Oskarmobil a.s. – v súčasnosti Vodafone a.s. v oddelení Inside Sales, od roku 2006 v spoločnosti Xerox Czech Republic na pozícii konzultanta outsourcingových riešení v oblasti správy dokumentov. V roku 2007 nastúpil do SES na úsek Nákup. Od 1.10.2008 je riaditeľom pre nákup.

Člen dozornej rady

Mgr. Róbert Kováč
Vzdelanie: Vyštudoval Univerzitu Komenského, Bratislava – Právnická fakulta.

Kariéra: Po ukončení štúdia absolvoval povinnú koncipientsku prax (1997-2000) a od roku 2001 pôsobí ako advokát so zameraním na reštruktualizáciu obchodných spoločností.
V súčasnosti pôsobí ko ako spoločník a konateľ spoločností Lp.com, s.r.o. od roku 2001, Baumgarter Consulting, s.r.o. od roku 2004, IUS, s.r.o. od roku 2007, Heavy industries, s.r.o. od 2011. Zároveň je členom dozornej rady spoločností SLOVAK WINGS, a.s. od roku 2008, F.I.M. Partners, a.s. od roku 2010

Od 29.02.2012 je členom dozornej rady SES a.s. Tlmače.

Člen dozornej rady

Ing. Peter Mikuláš
Vzdelanie: Strojnícka fakulta SVŠT Bratislava odbor ekonomika a riadenie strojárskej výroby.
Postgraduálne štúdium - automatizované systémy riadenia v priemysle.
Kurz - riadenie výroby v strojárskom podniku.


Kariéra: Do SES Tlmače nastúpil v roku 1981. Pôsobil ako technologický projektant - rozvoj technologických a výrobných procesov v oblasti prípravy výroby kotlov, ťažkých celkov, tepelných výmenníkov a kondenzátorov. V rámci toho spolupracoval s projektovými ústavmi, dodávateľmi a inštitúciami. Od roku 1994 pracuje v oblasti marketingu a podpory predaja.V súčasnosti pôsobí na sekcii Marketing.
Od 05.03.2013 je členom dozornej rady SES a.s. Tlmače zvolený zamestnancami.

Generálny riaditeľ

Ing. Martin Paštika, MBA
Vzdelanie: Vysoká škola chemicko-technologická. V roku 2002 česko-nemecký program MBA na Praque International Business School.

Kariéra: 

V skupine Expandia v obdobi 1997 – 2004 ako obchodný riaditeľ Jitona Soběslav; generálny riaditeľ Vigona a.s. a Vlnap a.s.. Od roku 2005 generálny riaditeľ spoločnosti Vodovody a kanalizace Južné Čechy. V období 2008 – 2012 generálny riaditeľ Energetických opraven a.s. v Průnéřove. Od 1.10.2006 generálny riaditeľ SES a.s. a od 01.04.2008 predseda predstavenstva SES a.s.


Kancelária GR

Ing. Anna Števová
Vedúca kancelárie generálneho riaditeľa

Financie a správa

Mgr. Milan Války
Finančný riaditeľ

Vzdelanie: Univerzita Komenského, Bratislava, Fakulta managementu. V rokoch 1999 – 2001 kurzy v BPP International a získanie certifikátu ACCA. V roku 2013 získanie certifikátu CFA.

Kariéra: Audit účtovných závierok a due diligence v spoločnostiach Arthur Andersen a Deloitte & Touche, od nástupu po pozíciu audit supervisor. V rokoch 2002 – 2006 bol zástupcom riaditeľa a vedúcim oddelenia v rámci interného auditu vo VUB banke. Od júla 2006 pôsobil na pozícii audit manager na finančných trhoch v Lloyds TSB Bank v Londýne. Po návrate z Londýna pracuje v oblasti private equity, od októbra 2007 v Penta Investments ako investičný manager, od júla 2008 ako investment analyst pre Capexit Beteiligungsgesellschaft v skupine Erste Bank vo Viedni.
Od 1.6.2009 je finančným riaditeľom v SES, a. s. a od apríla 2010 členom predstavenstva.

Financie

Ing. Marian Seneši
Vedúci sekcie

Controlling

Ing. Viera Matošová
Vedúca sekcie

Účtovníctvo

Božena Pániková
Vedúca sekcie

Dane

Ing. Zuzana Máňová
Vedúci sekcie

Právne služby

JUDr. Linda Lúčanská
Vedúca sekcie

IT

Ing. Ivan Novosad
Vedúci sekcie

Obchod

Ing. Dalibor Cucor
Obchodný riaditeľ

Vzdelanie: Slovenska technická univerzita, Bratislava, Strojnícka fakulta, odbor prístrojová, regulačná a automatizačná technika.

Kariéra: Do SES Tlmače nastúpil v roku 1993 na oddelenie nábehu kotlov. Ďalej pracoval na oddelení výpočtov ako procesný inžinier, neskôr na obchodnom úseku ako manažér predaja. V roku 2004 bol menovaný do funkcie Riaditeľ obchodnej skupiny Kotly pre elektrárne a priemysel.
Od 1.5.2009 je obchodným riaditeľom. Od 1.9.2010 do 31.10.2010 bol poverený riadením úseku Riadenie projektov. Od 23.9.2010 je členom predstavenstva.

Predaj

Jozef Madola
Riaditeľ Predaja

Teritoriálne zastúpenieTurecko

Ing. Vladimír Adamec
Riaditeľ predaja na teritóriu Turecka

Teritoriálne zastúpenie CZ/SK, Stredná Európa

Ing. Ondrej Štutika
Riaditeľ predaja na teritóriu SK/CZ a Stredná Európa

Teritoriálne zastúpenie Balkán a Lat. Amerika

Ing. Peter Gaži
Riaditeľ predaja na teritóriu Balkán a Lat. Amerika

Inžiniering a realizácia projektov

Ing. Roland Kováčik
Riaditeľ inžinieringu a realizácie projektov

Vzdelanie: Slovenská technická univerzita, Bratislava, Strojnícka fakulta, odbor Tepelné a jadrové stroje a zariadenia.

Kariéra: V roku 1991 nastúpil do Slovenských energetických strojární na oddelenie Konštrukcie, neskôr na oddelenie Projekcie a oddelenie Tepelných výpočtov a ponúk. Od roku 2000 pracoval na oddelení Inžinierov projektov a od januára 2005 bol vedúcim tohto oddelenia. Od júla 2008 do februára 2017 bol Technickým riaditeľom. Od 1.3.2017 bol menovaný riaditeľom úseku Inžiniering a realizácia projektov.

Procesný inžiniering

Ing. Martin Vaškovič
Vedúci sekcie

Riadenie projektov

Ing. Ján Pánik
Vedúci sekcie

Projekcia energetických zariadení

Ing. Jozef Pánik
Vedúci sekcie

Uvádzanie do prevádzky

Ing. Branislav Máčaj
Vedúci sekcie

Výroba

Ing. Martin Bár
Výrobný riaditeľ

Vzdelanie: Vysoké učení technické, Fakulta strojní, Brno, obor technológia obrábania

Kariéra: Od roku 1988 - 1992 pracoval ako prevádzkový technológ v PBS Brno. Následne v rokoch 1993 - 1998 ako postupár, normovač v ABB energetické systémy Brno. Od roku 1998 do 2010 pracoval ako vedúci technickej prípravy výroby v ALSTOM Power s.r.o. Brno. V roku 2011 nastúpil ako vedúci technologickej sekcie do SES Tlmače a od októbra 2020 je výrobným riaditeľom.

Predaj častí technologických zariadení

Ing. Denis Svetlák
Vedúci sekcie

Technologická príprava výroby

Ing. Martin Bár
Výrobný riaditeľ

Vzdelanie: Vysoké učení technické, Fakulta strojní, Brno, obor technológia obrábania

Kariéra: Od roku 1988 - 1992 pracoval ako prevádzkový technológ v PBS Brno. Následne v rokoch 1993 - 1998 ako postupár, normovač v ABB energetické systémy Brno. Od roku 1998 do 2010 pracoval ako vedúci technickej prípravy výroby v ALSTOM Power s.r.o. Brno. V roku 2011 nastúpil ako vedúci technologickej sekcie do SES Tlmače a od októbra 2020 je výrobným riaditeľom.

Plánovanie, doprava a expedícia

Ing. Juraj Drozdík
Vedúci sekcie

Výroba tlakových častí

Ing. Ľubomír Sýkora
Vedúci sekcie

Výroba ťažkých výrobkov

Ing. Dominik Béreš
Vedúci sekcie

Logistika

Mgr. Jozef Šebo
Vedúci sekcie

Energetika

Ing. Tibor Lengyel
Vedúci sekcie

Ľudské zdroje

Mgr. Bc. Jana Gajdošová
Personálna riaditeľka

Vzdelanie: Trnavská univerzita, Trnava, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, špecializácia sociálna personalistika.
Slovenská technická univerzita, Bratislava, Materiálovotechnologická fakulta, odbor sociálne vedy.

Kariéra: Do SES nastúpila v roku 1998 na odbor Vzdelávania a prípravy zamestnancov a počas celého obdobia pôsobila v oblasti personálnej, sociálnej a vzdelávacej práce. V roku 2002 bola menovaná do funkcie vedúcej odboru Personálna a sociálna práca.
Od 1.5.2006 je personálnou riaditeľkou.

Personalistika a odmeňovanie

Ing. Eva Rumanová
Vedúca sekcie

Správa majetku

Ing. Milan Halabuk
Vedúci sekcie

Riadenie kvality

Ing. Zdeněk Škrabal, MBA
Riaditeľ pre kvalitu

Vzdelanie: Vysoké učení technické, Fakulta strojní, Brno; manažérske: Brno Business School, Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Brno

Kariéra: Po ukončení vysokej školy pracoval ako projektant v projektových organizáciách, INPRO Brno a Elektroprojekta Brno, neskôr v spoločnosti Teplárny Brno, a.s. ako vedúci marketingu. V rokoch 1995 až 2008 pracoval v ALSTOM Group, Brno postupne ako predajca, vedúci projektu a v rokoch 2003 až 2008 ako QA/QC manažér. V rokoch 2009 až 2011 pracoval v spoločnosti AE&E CZ, s.r.o. ako manažér výroby, kde zaisťoval koordináciu a riadenie výroby tlakových častí kotlov u subdodávateľov, vrátane riadenia interných a externých supervízorov u výrobcov.
Od 1.3.2011 je riaditeľom pre kvalitu v SES a.s.

Systémy kvality

RNDr. Pavel Hollý
Vedúci sekcie

Inšpekcia kvality

Ing. Jozef Selka
Vedúci sekcie

Technická kontrola

Ing. Roman Kotora
Vedúci sekcie

SES Bohemia s.r.o.

Pavel Trunda
Zástupca

SES INSPEKT s.r.o.

Zdenek Hrúz
Riaditeľ

SES Energo Caribe

Juan Manuel
Zástupca