Manažment

Generálny riaditeľ

Ing. Lukáš Křítek
Vzdelanie: České vysoké učení technické v Prahe

Kariéra: V období 2008–2011 – vedúci odboru údržby a obnovy spoločnosti PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s.
V období 2011–2020 – generálny riaditeľ spoločnosti TERMONTA PRAHA a. s.
Od roku 2016 – doteraz – generálny riaditeľ spoločnosti ENERGETICKÉ OPRAVNY a. s. (od roku 2015 predseda predstavenstva)
Od roku 2019 - doteraz – predseda predstavenstva spoločnosti FINTHERM a. s.
Od 1. 10. 2021 generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SES a. s.

Obchod

Ing. Dalibor Cucor
Obchodný riaditeľ

Vzdelanie: Slovenska technická univerzita, Bratislava, Strojnícka fakulta, odbor prístrojová, regulačná a automatizačná technika.

Kariéra: Do SES Tlmače nastúpil v roku 1993 na oddelenie nábehu kotlov. Ďalej pracoval na oddelení výpočtov ako procesný inžinier, neskôr na obchodnom úseku ako manažér predaja. V roku 2004 bol menovaný do funkcie Riaditeľ obchodnej skupiny Kotly pre elektrárne a priemysel.
Od 1.5.2009 je obchodným riaditeľom. Od 1.9.2010 do 31.10.2010 bol poverený riadením úseku Riadenie projektov. Od 23.9.2010 do 31.10.2021 bol členom predstavenstva.

Inžiniering

Ing. Martin Vaškovič
Technický riaditeľ

Vzdelanie: Slovenská technická univerzita, Bratislava

Kariéra: V období 1991-1993 oddelenie pevnostných výpočtov SES a.s. Tlmače
V období 1993-1996 - oddelenie výpočtov kotlov SES a.s. Tlmače
V období 1996-2004 - oddelenie vývoja energetických zariadení SES a.s. Tlmače
V období 2004-2011 - vedúci oddelenia výpočtov kotlov SES a.s. Tlmače
V období 2011-2021 - vedúci sekcie procesného inžinieringu SES a.s. Tlmače
Od 1.11.2021 - technický riaditeľ SES a.s. Tlmače


Realizácia

Ing. Branislav Hamar
Riaditeľ realizácie

Vzdelanie: Slovenská Technická Univerzita, Materiálovotechnologická fakulta Trnava

Kariéra: Od roku 1995 - 2010 Konštruktér, projektant SES a. s.
Od roku 2010 – 2021 Projekt manažér SES a. s.
Od 1. 11. 2021 - Riaditeľ úseku realizácia SES a. s.

Správa

Mgr. Milan Války
Finančný riaditeľ

Vzdelanie: Univerzita Komenského, Bratislava, Fakulta managementu. V rokoch 1999 – 2001 kurzy v BPP International a získanie certifikátu ACCA. V roku 2013 získanie certifikátu CFA.

Kariéra: Audit účtovných závierok a due diligence v spoločnostiach Arthur Andersen a Deloitte & Touche, od nástupu po pozíciu audit supervisor. V rokoch 2002 – 2006 bol zástupcom riaditeľa a vedúcim oddelenia v rámci interného auditu vo VUB banke. Od júla 2006 pôsobil na pozícii audit manager na finančných trhoch v Lloyds TSB Bank v Londýne. Po návrate z Londýna pracuje v oblasti private equity, od októbra 2007 v Penta Investments ako investičný manager, od júla 2008 ako investment analyst pre Capexit Beteiligungsgesellschaft v skupine Erste Bank vo Viedni.
Od 1.6.2009 je finančným riaditeľom v SES, a. s.. Od apríla 2010 do 31.10.21 bol členom predstavenstva.