Dcérske spoločnosti

Pavel Trunda

SES Bohemia s.r.o.

Pavel Trunda
Zástupca

Mikulčická 2a, 627 00 Brno
Česká republika
Tel: +420 / 5 / 4522 6520
Fax: +420 / 5 / 4522 6520
E-mail: pavel_trunda@ses.sk

Popis činnosti: Výroba, obchod a služby

Odbory činnosti:
- Poradenská činnosť v oblasti strojárskej výroby
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- Technicko-inžinierska činnosť v investičnej výstavbe

Zdenek Hrúz

SES INSPEKT s.r.o.

Zdenek Hrúz
Riaditeľ

Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2150
Fax: 036 / 638 2159
E-mail: zdenek_hruz@ses.sk
WWW: http://www.inspekt.sk

Popis činnosti: SES INSPEKT s.r.o. je spoločnosť špecializujúca sa na vykonávanie deštruktívnych, nedeštruktívnych skúšok, kontrolu a kalibráciu meradiel, inšpekciu kvality, poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti skúšobníctva, metrológie a systémov kvality.
Má špecializované oddelenia pre výkon mechanických skúšok, chemických analýz, defektoskopie a kalibrácie meradiel.
Skúšobné a Kalibračné laboratóriá sú akreditované podľa STN EN ISO 17025/2005.