Organizačné zložky

 

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s. – organizační jednotka Brno

Ing. Pavel Tichý
konateľ

Mikulčická 2a, 627 00 Brno
Olomoucká 3419/9, 618 00 Brno (sídlo)
Česká republika


Kontakty:
Ing. Přemysl Kól, Ph.D. – riaditeľ pobočky
premysl_kol@ses.sk, +420 724 404 420


Mgr. Světlana Holická – obchodná riaditeľka pobočky
svetlana_holicka@ses.sk, +420 731 425 682


Ing. Pavel Křemínský – technický riaditeľ pobočky
pavel_kreminsky@ses.sk, +420 737 262 915


Ing. Ivo Rybecký –  riaditeľ realizácie pobočky
ivo_rybecky@ses.sk, +420 602 528 163

 

Popis činností:
Organizačná jednotka v Brne je inžiniersko-dodávateľskou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá projektovaním, dodávkami, montážou a uvádzaním do prevádzky energetických celkov, a to predovšetkým kotlov. V portfóliu tejto organizačnej jednotky sú parné a horúcovodné kotly spaľujúce plynné, kvapalné i pevné palivá.  Nerozdielnou súčasťou portfólia je taktiež prestavba stávajúcich kotlov na iné palivá, napr. prestavba uhoľných kotlov na plyn alebo biomasu.

Výkonové rozsahy kotlov:
Plynové kotly                                do 150 MWt (palivo: zemný plyn, koksárenský plyn, vysokopecný plyn a pod.)
Olejové kotly                                 do 150 MWt (TTO, LTO, ELTO a pod.)
Biomasové kotly                           do 60 MWt (drevná štiepka, agro peletky, slama, kontaminovaná biomasa a pod.)
HRSG kotly                                     do 150 MWt
Kotly pre spaľovne odpadov       do 60.000 ton odpadu/rok (komunálny odpad, TAP/RDF a pod.)