Dcérske spoločnosti

Ing. Koloman Prónay

SES ENERGOPROJEKT, s.r.o.

Ing. Koloman Prónay
Riaditeľ

Gajova 4, 811 09 Bratislava
Slovenská republika
Tel: 02 / 4341 3292
Fax: 02 / 4342 4446
E-mail: posta@energoprojekt.sk
WWW: http://www.energoprojekt.sk

Popis činnosti: SES Energoprojekt, s. r. o. je spracovateľom projektovej dokumentácie všetkých druhov energetických zdrojov, tepelných rozvodov v rámci sústav centralizovaného zásobovania teplom, spaľovní, čerpacích a kompresorových staníc a obdobných typov priemyselných zariadení.
Vypracováva štúdie realizovateľnosti a racionalizácie výroby a prevádzky energetických systémov a poskytuje technickú pomoc pre investorov v oblasti energetiky.

Recepcia - spojovateľka


Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 1111
E-mail: recepcia_vvz@ses.sk

Predseda predstavenstva

Ing. Martin Paštika, MBA
Generálny riaditeľ

Vzdelanie: Vysoká škola chemicko-technologická. V roku 2002 česko-nemecký program MBA na Praque International Business School.

Kariéra: 

V skupine Expandia v obdobi 1997 – 2004 ako obchodný riaditeľ Jitona Soběslav; generálny riaditeľ Vigona a.s. a Vlnap a.s.. Od roku 2005 generálny riaditeľ spoločnosti Vodovody a kanalizace Južné Čechy. V období 2008 – 2012 generálny riaditeľ Energetických opraven a.s. v Průnéřove. Od 1.10.2006 generálny riaditeľ SES a.s. a od 01.04.2008 predseda predstavenstva SES a.s.


Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika

Člen predstavenstva

Mgr. Milan Války
Finančný riaditeľ

Vzdelanie: Univerzita Komenského, Bratislava, Fakulta managementu. V rokoch 1999 – 2001 kurzy v BPP International a získanie certifikátu ACCA. V roku 2013 získanie certifikátu CFA.

Kariéra: Audit účtovných závierok a due diligence v spoločnostiach Arthur Andersen a Deloitte & Touche, od nástupu po pozíciu audit supervisor. V rokoch 2002 – 2006 bol zástupcom riaditeľa a vedúcim oddelenia v rámci interného auditu vo VUB banke. Od júla 2006 pôsobil na pozícii audit manager na finančných trhoch v Lloyds TSB Bank v Londýne. Po návrate z Londýna pracuje v oblasti private equity, od októbra 2007 v Penta Investments ako investičný manager, od júla 2008 ako investment analyst pre Capexit Beteiligungsgesellschaft v skupine Erste Bank vo Viedni.
Od 1.6.2009 je finančným riaditeľom v SES, a. s. a od apríla 2010 členom predstavenstva.
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2003
Fax: 036 / 638 2015

Člen predstavenstva

Ing. Robert Bundil

Vzdelanie: Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Ostrava, Ekonomická fakulta

Kariéra: Od roku 2001 až do svojho nástupu v J&T pôsobil v spoločnostiach zamerajúcich sa na poradenstvo v oblasti efektivity riadenia a produktivity práce, v spoločnosti Van Bueren, Muth & Partner na pozícii konzultant a v spoločnosti IMPACK na pozícii Project Director. Od júna r. 2005 pracuje v spoločnosti J&T Investment Advisors na pozícii Controlling Manager, je členom predstavenstva spoločnosti Jihlavské sklárny Bohemia. Od 6.10.2006 do 1.4.2008 riaditeľ pre stratégiu a interný audit SES a.s. Od 1.4.2008 finančný riaditeľ a člen predstavenstva SES a.s..
Od 1.6.2009 je riaditeľom pre strategický rozvoj SES a.s..
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2010
Fax: 036 / 638 2012

Člen predstavenstva

Ing. Dalibor Cucor
Obchodný riaditeľ

Vzdelanie: Slovenska technická univerzita, Bratislava, Strojnícka fakulta, odbor prístrojová, regulačná a automatizačná technika.

Kariéra: Do SES Tlmače nastúpil v roku 1993 na oddelenie nábehu kotlov. Ďalej pracoval na oddelení výpočtov ako procesný inžinier, neskôr na obchodnom úseku ako manažér predaja. V roku 2004 bol menovaný do funkcie Riaditeľ obchodnej skupiny Kotly pre elektrárne a priemysel.
Od 1.5.2009 je obchodným riaditeľom. Od 1.9.2010 do 31.10.2010 bol poverený riadením úseku Riadenie projektov. Od 23.9.2010 je členom predstavenstva.
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2030
Fax: 036 / 638 2015
E-mail: dalibor_cucor@ses.sk

Predseda dozornej rady

Ing. Josef Smetana
Riaditeľ pre nákup

Vzdelanie: Česká zemědělská univerzita, Praha, Prevádzkovo-ekonomická fakulta, odbor Podnikanie a administratíva.

Kariéra: V rokoch 2005 – 2006 pôsobil v spoločnosti Oskarmobil a.s. – v súčasnosti Vodafone a.s. v oddelení Inside Sales, od roku 2006 v spoločnosti Xerox Czech Republic na pozícii konzultanta outsourcingových riešení v oblasti správy dokumentov. V roku 2007 nastúpil do SES na úsek Nákup. Od 1.10.2008 je riaditeľom pre nákup.
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 3000
Fax: 036 / 638 3029

Člen dozornej rady

Mgr. Róbert Kováč

Vzdelanie: Vyštudoval Univerzitu Komenského, Bratislava – Právnická fakulta.

Kariéra: Po ukončení štúdia absolvoval povinnú koncipientsku prax (1997-2000) a od roku 2001 pôsobí ako advokát so zameraním na reštruktualizáciu obchodných spoločností.
V súčasnosti pôsobí ko ako spoločník a konateľ spoločností Lp.com, s.r.o. od roku 2001, Baumgarter Consulting, s.r.o. od roku 2004, IUS, s.r.o. od roku 2007, Heavy industries, s.r.o. od 2011. Zároveň je členom dozornej rady spoločností SLOVAK WINGS, a.s. od roku 2008, F.I.M. Partners, a.s. od roku 2010

Od 29.02.2012 je členom dozornej rady SES a.s. Tlmače.
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika

Člen dozornej rady

Ing. Peter Mikuláš

Vzdelanie: Strojnícka fakulta SVŠT Bratislava odbor ekonomika a riadenie strojárskej výroby.
Postgraduálne štúdium - automatizované systémy riadenia v priemysle.
Kurz - riadenie výroby v strojárskom podniku.


Kariéra: Do SES Tlmače nastúpil v roku 1981. Pôsobil ako technologický projektant - rozvoj technologických a výrobných procesov v oblasti prípravy výroby kotlov, ťažkých celkov, tepelných výmenníkov a kondenzátorov. V rámci toho spolupracoval s projektovými ústavmi, dodávateľmi a inštitúciami. Od roku 1994 pracuje v oblasti marketingu a podpory predaja.V súčasnosti pôsobí na sekcii Marketing.
Od 05.03.2013 je členom dozornej rady SES a.s. Tlmače zvolený zamestnancami.
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2492
Fax: 036 / 638 2494
E-mail: peter_mikulas@ses.sk

Generálny riaditeľ

Ing. Martin Paštika, MBA

Vzdelanie: Vysoká škola chemicko-technologická. V roku 2002 česko-nemecký program MBA na Praque International Business School.

Kariéra: 

V skupine Expandia v obdobi 1997 – 2004 ako obchodný riaditeľ Jitona Soběslav; generálny riaditeľ Vigona a.s. a Vlnap a.s.. Od roku 2005 generálny riaditeľ spoločnosti Vodovody a kanalizace Južné Čechy. V období 2008 – 2012 generálny riaditeľ Energetických opraven a.s. v Průnéřove. Od 1.10.2006 generálny riaditeľ SES a.s. a od 01.04.2008 predseda predstavenstva SES a.s.


Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika

Kancelária GR

Ing. Anna Števová
Vedúca kancelárie generálneho riaditeľa

Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2001
Fax: 036 / 638 2015
E-mail: anna_stevova@ses.sk

Financie a správa

Mgr. Milan Války
Finančný riaditeľ

Vzdelanie: Univerzita Komenského, Bratislava, Fakulta managementu. V rokoch 1999 – 2001 kurzy v BPP International a získanie certifikátu ACCA. V roku 2013 získanie certifikátu CFA.

Kariéra: Audit účtovných závierok a due diligence v spoločnostiach Arthur Andersen a Deloitte & Touche, od nástupu po pozíciu audit supervisor. V rokoch 2002 – 2006 bol zástupcom riaditeľa a vedúcim oddelenia v rámci interného auditu vo VUB banke. Od júla 2006 pôsobil na pozícii audit manager na finančných trhoch v Lloyds TSB Bank v Londýne. Po návrate z Londýna pracuje v oblasti private equity, od októbra 2007 v Penta Investments ako investičný manager, od júla 2008 ako investment analyst pre Capexit Beteiligungsgesellschaft v skupine Erste Bank vo Viedni.
Od 1.6.2009 je finančným riaditeľom v SES, a. s. a od apríla 2010 členom predstavenstva.
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2003
Fax: 036 / 638 2015

Financie

Ing. Marian Seneši
Vedúci sekcie

Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2526
Fax: 036 / 638 2042

Controlling

Ing. Viera Matošová
Vedúca sekcie

Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2565
Fax: 036 / 638 2042

Účtovníctvo

Božena Pániková
Vedúca sekcie

Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 3100

Dane

Ing. Zuzana Máňová
Vedúci sekcie

Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2124
Fax: 036 / 638 2042

Právne služby

JUDr. Linda Lúčanská
Vedúca sekcie

Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2428
Fax: 036 / 638 2429
E-mail: linda_lucanska@ses.sk

IT

Ing. Ivan Novosad
Vedúci sekcie

Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036/638 2239

Obchod

Ing. Dalibor Cucor
Obchodný riaditeľ

Vzdelanie: Slovenska technická univerzita, Bratislava, Strojnícka fakulta, odbor prístrojová, regulačná a automatizačná technika.

Kariéra: Do SES Tlmače nastúpil v roku 1993 na oddelenie nábehu kotlov. Ďalej pracoval na oddelení výpočtov ako procesný inžinier, neskôr na obchodnom úseku ako manažér predaja. V roku 2004 bol menovaný do funkcie Riaditeľ obchodnej skupiny Kotly pre elektrárne a priemysel.
Od 1.5.2009 je obchodným riaditeľom. Od 1.9.2010 do 31.10.2010 bol poverený riadením úseku Riadenie projektov. Od 23.9.2010 je členom predstavenstva.
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2030
Fax: 036 / 638 2015
E-mail: dalibor_cucor@ses.sk

Predaj

Jozef Madola
Riaditeľ Predaja

Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2459
Fax: 036 / 638 2581
E-mail: jozef_madola@ses.sk

Teritoriálne zastúpenieTurecko

Ing. Vladimír Adamec
Riaditeľ predaja na teritóriu Turecka

Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2520
Fax: 036 / 638 2522
E-mail: vladimir_adamec@ses.sk

Teritoriálne zastúpenie CZ/SK, Stredná Európa

Ing. Ondrej Štutika
Riaditeľ predaja na teritóriu SK/CZ a Stredná Európa

Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2458
E-mail: ondrej_stutika@ses.sk

Teritoriálne zastúpenie Balkán a Lat. Amerika

Ing. Peter Gaži
Riaditeľ predaja na teritóriu Balkán a Lat. Amerika

Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2025
E-mail: peter_gazi@ses.sk

Inžiniering a realizácia projektov

Ing. Roland Kováčik
Riaditeľ inžinieringu a realizácie projektov

Vzdelanie: Slovenská technická univerzita, Bratislava, Strojnícka fakulta, odbor Tepelné a jadrové stroje a zariadenia.

Kariéra: V roku 1991 nastúpil do Slovenských energetických strojární na oddelenie Konštrukcie, neskôr na oddelenie Projekcie a oddelenie Tepelných výpočtov a ponúk. Od roku 2000 pracoval na oddelení Inžinierov projektov a od januára 2005 bol vedúcim tohto oddelenia. Od júla 2008 do februára 2017 bol Technickým riaditeľom. Od 1.3.2017 bol menovaný riaditeľom úseku Inžiniering a realizácia projektov.
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2200
Fax: 036 / 638 2205

Procesný inžiniering

Ing. Martin Vaškovič
Vedúci sekcie

Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2257
Fax: 036 / 638 2205

Riadenie projektov

Ing. Ján Pánik
Vedúci sekcie

Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2472

Projekcia energetických zariadení

Ing. Jozef Pánik
Vedúci sekcie

Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2210
Fax: 036 / 638 2208

Uvádzanie do prevádzky

Ing. Branislav Máčaj
Vedúci sekcie

Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2280
Fax: 036 / 638 2231

Výroba

Ing. Martin Bár
Výrobný riaditeľ

Vzdelanie: Vysoké učení technické, Fakulta strojní, Brno, obor technológia obrábania

Kariéra: Od roku 1988 - 1992 pracoval ako prevádzkový technológ v PBS Brno. Následne v rokoch 1993 - 1998 ako postupár, normovač v ABB energetické systémy Brno. Od roku 1998 do 2010 pracoval ako vedúci technickej prípravy výroby v ALSTOM Power s.r.o. Brno. V roku 2011 nastúpil ako vedúci technologickej sekcie do SES Tlmače a od októbra 2020 je výrobným riaditeľom.
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2800

Predaj častí technologických zariadení

Ing. Denis Svetlák
Vedúci sekcie

Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2914
E-mail: denis_svetlak@ses.sk

Technologická príprava výroby

Ing. Martin Bár
Výrobný riaditeľ

Vzdelanie: Vysoké učení technické, Fakulta strojní, Brno, obor technológia obrábania

Kariéra: Od roku 1988 - 1992 pracoval ako prevádzkový technológ v PBS Brno. Následne v rokoch 1993 - 1998 ako postupár, normovač v ABB energetické systémy Brno. Od roku 1998 do 2010 pracoval ako vedúci technickej prípravy výroby v ALSTOM Power s.r.o. Brno. V roku 2011 nastúpil ako vedúci technologickej sekcie do SES Tlmače a od októbra 2020 je výrobným riaditeľom.
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2800

Plánovanie, doprava a expedícia

Ing. Juraj Drozdík
Vedúci sekcie

Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2802
Fax: 036 / 638 2921

Výroba tlakových častí

Ing. Ľubomír Sýkora
Vedúci sekcie

Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2895
Fax: 036 / 638 2896

Výroba ťažkých výrobkov

Ing. Dominik Béreš
Vedúci sekcie

Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2930
Fax: 036 / 638 2952

Logistika

Mgr. Jozef Šebo
Vedúci sekcie

Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2960
Fax: 036 / 638 2958

Energetika

Ing. Tibor Lengyel
Vedúci sekcie

Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2690
Fax: 036 / 638 2685

Nákup


Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 1111
E-mail: recepcia_vvz@ses.sk

Ľudské zdroje

Mgr. Bc. Jana Gajdošová
Personálna riaditeľka

Vzdelanie: Trnavská univerzita, Trnava, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, špecializácia sociálna personalistika.
Slovenská technická univerzita, Bratislava, Materiálovotechnologická fakulta, odbor sociálne vedy.

Kariéra: Do SES nastúpila v roku 1998 na odbor Vzdelávania a prípravy zamestnancov a počas celého obdobia pôsobila v oblasti personálnej, sociálnej a vzdelávacej práce. V roku 2002 bola menovaná do funkcie vedúcej odboru Personálna a sociálna práca.
Od 1.5.2006 je personálnou riaditeľkou.
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2008
Fax: 036 / 638 2141

Personalistika a odmeňovanie

Ing. Eva Rumanová
Vedúca sekcie

Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2545
Fax: 036 / 638 2016

Popis činnosti: 

Správa majetku

Ing. Milan Halabuk
Vedúci sekcie

Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036/638 2585
Fax: 036/638 2089

Riadenie kvality

Ing. Zdeněk Škrabal, MBA
Riaditeľ pre kvalitu

Vzdelanie: Vysoké učení technické, Fakulta strojní, Brno; manažérske: Brno Business School, Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Brno

Kariéra: Po ukončení vysokej školy pracoval ako projektant v projektových organizáciách, INPRO Brno a Elektroprojekta Brno, neskôr v spoločnosti Teplárny Brno, a.s. ako vedúci marketingu. V rokoch 1995 až 2008 pracoval v ALSTOM Group, Brno postupne ako predajca, vedúci projektu a v rokoch 2003 až 2008 ako QA/QC manažér. V rokoch 2009 až 2011 pracoval v spoločnosti AE&E CZ, s.r.o. ako manažér výroby, kde zaisťoval koordináciu a riadenie výroby tlakových častí kotlov u subdodávateľov, vrátane riadenia interných a externých supervízorov u výrobcov.
Od 1.3.2011 je riaditeľom pre kvalitu v SES a.s.

Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2400
Fax: 036 / 638 2404

Systémy kvality

RNDr. Pavel Hollý
Vedúci sekcie

Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2407
Fax: 036 / 638 2404

Inšpekcia kvality

Ing. Jozef Selka
Vedúci sekcie

Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2154
Fax: 036 / 638 2404

Technická kontrola

Ing. Roman Kotora
Vedúci sekcie

Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2454

ČINNOSŤ V OBLASTI ENERGETIKY


Pavel Trunda

SES Bohemia s.r.o.

Pavel Trunda
Zástupca

Mikulčická 2a, 627 00 Brno
Česká republika
Tel: +420 / 5 / 4522 6520
Fax: +420 / 5 / 4522 6520
E-mail: pavel_trunda@ses.sk

Popis činnosti: Výroba, obchod a služby

Odbory činnosti:
- Poradenská činnosť v oblasti strojárskej výroby
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- Technicko-inžinierska činnosť v investičnej výstavbe

Zdenek Hrúz

SES INSPEKT s.r.o.

Zdenek Hrúz
Riaditeľ

Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
Tel: 036 / 638 2150
Fax: 036 / 638 2159
E-mail: zdenek_hruz@ses.sk
WWW: http://www.inspekt.sk

Popis činnosti: SES INSPEKT s.r.o. je spoločnosť špecializujúca sa na vykonávanie deštruktívnych, nedeštruktívnych skúšok, kontrolu a kalibráciu meradiel, inšpekciu kvality, poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti skúšobníctva, metrológie a systémov kvality.
Má špecializované oddelenia pre výkon mechanických skúšok, chemických analýz, defektoskopie a kalibrácie meradiel.
Skúšobné a Kalibračné laboratóriá sú akreditované podľa STN EN ISO 17025/2005.

SES Energo Caribe

Juan Manuel
Zástupca

Calle 96 A No.515 entre 5By5F Miramar Playa, Habana Cuba
Kuba
Tel: +53 7207 9036, +53 5285 5868 (mobile)
Fax: +53 7207 9037
E-mail: sescuba@ses.sk