Certifikáty a oprávnenia

VYHLÁSENIA SPOLOČNOSTI SES a.s.

  • Politika integrovaného systému manažérstva BOZP, environmentu a kvality

CERTIFIKÁTY A OPRÁVNENIA

• EN ISO 9001:2015
• EN ISO 14001:2015
• EN ISO 45001:2018
• STN EN ISO/IEC 17025:2005:

Oprávnenie pre technické zariadenia tlakové (S – odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke, O – oprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky)