Certifikáty a oprávnenia

VYHLÁSENIA SPOLOČNOSTI SES a.s.

  • Politika integrovaného systému manažérstva BOZP, environmentu a kvality

CERTIFIKÁTY A OPRÁVNENIA

• EN ISO 9001:2015
• EN ISO 14001:2015
• EN ISO 45001:2018
• AD 2000-Merkblatt HP 0 / HP 100R
• AD 2000-Merkblatt W 0
• EN ISO 3834-2
• EN 1090-1
• STN EN ISO/IEC 17025:2005:

 

Oprávnenie pre technické zariadenia tlakové (S – odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke, O – oprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky, V – výroba technických zariadení tlakových, Z – označovanie technických zariadení tlakových)

Oprávnenie pre technické zariadenia plynové (S – odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových, O – oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: oprava a údržba, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcia, V - výroba technických zariadení plynových)

Oprávnenie pre technické zariadenia elektrické (S – odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, O – oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky, V – výroba technických zariadení elektrických)

Oprávnenie pre technické zariadenia zdvíhacie (S – odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích, O – oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: oprava a údržba, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky, V – výroba technických zariadení zdvíhacích)