História

1950 Založenie podniku s názvom “Levická kotláreň”
1951 - 1958 Závody S.M. Kirova n.p. Levice
1951 výroba kotlov
1958 - 1969 Závody S. M. Kirova n. p. Tlmače ako odštepný závod IBZKG Brno
1965 vlastná montáž kotlov
1969 - 1990 Slovenské energetické strojárne n. p. Tlmače zaradený do koncernu ŠKODA
1990 - 1992 Slovenské energetické strojárne, štátny podnik, Tlmače

1991 - 1992

zmluva s firmou Lurgi o spolupráci pri vývoji a dodávkach fluidných kotlov
1992 Slovenské energetické strojárne, akciová spoločnosť, Tlmače
2006

Od 30.8.2006 - majoritným akcionárom Segfield Investment 

2017 Od 03/2017 - majoritným akcionárom EP Industries a.s.