Profil

Úspech spoločnosti Slovenské energetické strojárne akciová spoločnosť (SES a.s.) je založený na know-how vysokokvalifikovaných zamestnancov, 70-ročných skúsenostiach v odbore a na spokojných zákazníkoch na celom svete.

SES a.s. patria medzi významných dodávateľov kotlov pre elektrárne, teplárne a spaľovne.

SES a.s. dodávajú parné kotly na spaľovanie uhlia, oleja, plynu, biomasy a odpadu, ktoré spĺňajú najnáročnejšie požiadavky ochrany životného prostredia pri dosahovaní vysokej účinnosti a dlhodobej prevádzkyschopnosti.

Silná pozícia SES na lokálnom trhu - na Slovensku a v Českej republike, dobrá trhová pozícia v Srbsku, na Kube, v Turecku, na Ukraine, v Brazílii (teritóriá s trhovým podielom SES viac ako 10 %).

Spoločnosť zabezpečuje komplexný systém služieb v energetike: vývoj, projektovanie, výrobu, montáž a uvedenie do prevádzky.

Spoločnosť má zavedené a udržiavané systémy:

•    certifikovaný integrovaný systém manažérstva kvality, enviromentu a BOZP podľa požiadaviek noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018,
•    akreditovaný systém manažérstva podľa normy ISO/IEC 17025 skúšobného a kalibračného laboratória v spolupracujúcej dcérskej spoločnosti SES INSPEKT, s.r.o.

Od marca 2017 je majoritným akcionárom SES a.s. spoločnosť EP Industries a.s..

Výhody SES:

  • Referencie kotlov a zariadení pre energetiku v 55 štátoch sveta, viac ako 70-ročné skúsenosti.
  • Komplexná dodávka (inžiniering, výroba, dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky, servis).
  • Vlastné inžinierske kapacity - Inštalácie SES sú založené na vlastnom basic designe v súlade s vlastnými hydrodynamickými výpočtami, pevnostnými výpočtami a modelovaním - spoločnosť SES je jednou z mála spoločností v Európe, ktoré dokážu poskytnúť vlastné základné riešenie.
  • SES je jedným z najdôležitejších dodávateľov technológií CFB. Celkovo je v prevádzke 15 CFB kotlov - jednou z najdôležitejších referencií je cirkulujúci fluidný kotol 225 MW na Ukrajine.
  • SES je originálny dodávateľ (Original Equipment Manufacturer - OEM) pre východoeurópsky región, najmä Maďarsko, Českú republiku, Slovensko, balkánske krajiny a Turecko.
  • V posledných rokoch úspešná realizácia modernizácie energetickcýh zdrojov na zníženie emisií NOx (primárne a sekundárne opatrenia), TZL  - podľa vlastného inžinieringu.
  • Zabezpečenie výrobných a montážnych prác.