Modernizácie a rekonštrukcie, zariadenia na znižovanie obsahu emisií a NOx

 

Modernizácie a rekonštrukcie - základné druhy:

A. Výmena resp. úprava časti spaľovacieho zariadenia

  • mlyny, horáky, odškvarovacie zariadenie,
  • kotol: úprava výparníka, prehrievača, medziprehrievača, ohrievača vody a ohrievača vzduchu.
  • výmena poškodenej časti alebo kompletného tlakového systému kotla

B. Prechod na spaľovanie kvalitnejších palív, resp. zvýšenie účinnosti spaľovania ušľachtilých palív

C. Zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti

E. Zvýšenie účinnosti

F. Zníženie emisií - NOx (primárne a sekundárne opatrenia SNCR, SCR), CO, prach, atď.

 

Týmto spôsobom SES zabezpečuje modernizácie a rekonštrukcie na kotloch dodaných SES Tlmače, ale aj kotloch iných výrobcov.

 

Referencie: