Aktuality

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. Tlmače zrealizujú zákazku „Oprava bloku B2“ v elektrárni Chvaletice

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. podpísali zmluvu o dielo na zákazku „Oprava bloku B2“ v elektrárni Chvaletice. Zmluva bola podpísaná dňa 30.4.2020 so spoločnosťou Sev.en Engineering s.r.o., Chvaletice, ktorá je hlavným dodávateľom projektu pre Sev.en EC, a.s. (elektráreň Chvaletice). Zmluvu podpísali za SES obchodný riaditeľ Ing. Dalibor Cucor a finančný riaditeľ Mgr. Milan Války. 

Podpisom tejto zmluvy bolo ukončené náročné dvojročné obdobie v rámci ktorého prebehlo výberové konanie a po pridelení zákazky pre SES, aj zmluvné rokovania. Pre úspech bolo dôležité splniť všetky náročné technické požiadavky zákazníka a samozrejme aj predložiť konkurencieschopnú cenu. 

Predbežné prevzatie diela zákazníkom je plánované na deň 18.10.2021. Predpoklad dokončenia výroby častí kotla v SES je do konca tohto roku. Samotné práce na stavbe sú plánované od 1.5.2021. 

Pre SES to predstavuje významnú zákazku z hľadiska referencie do budúcnosti, pretože sa jedná o opravu kotla 200MW bloku.

< SPÄŤ