Aktuality

Projekt Mariel

Kotol – uvádzanie do prevádzky:
Bolo ukončené chemické čistenie a prefuk kotla. Prebehlo ladenie algoritmov a skúšky funkčných skupín. Prebieha odstraňovanie vád a nedorobkov.

Strojovňa:
Prebiehajú skúšky sekvencie napájacích čerpadiel, skúšky systému zdvíhacieho oleja, Skúšky systému tesniaceho oleja a skúšky cirkulačných čerpadiel a systému morskej vody, Skúšky v VVN rozvodni, prefuky strojovne boli ukončené. Progres skúšok je limitovaný poškodením zariadení montážnou firmou.

Prvá synchronizácia 24.7.2021
Skúšky výkonu bloku 20.7.-7.9.2021
72h skúška 7.9.2021
Garančné meranie 15.9.2021
PAC 22.9.2021
 

 

Skúšky horákov

Skúšky horákov

zväčšiť
Realizácia prefukov v strojovni

Realizácia prefukov v strojovni

zväčšiť
Ukončená montáž vývodov z generátora

Ukončená montáž vývodov z generátora

zväčšiť
Ukončená montáž transformátorov

Ukončená montáž transformátorov

zväčšiť
Studené skúšky turbíny po ukončení montáže

Studené skúšky turbíny po ukončení montáže

zväčšiť
< SPÄŤ