Aktuality

Voľba člena predstavenstva.

V zmysle článku 11.1.8. Stanov spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. dozorná rada spoločnosti oznamuje, že na svojom zasadnutí konanom dňa 30.09.2021 zvolila do funkcie člena predstavenstva spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. Ing. Lukáša Kříteka a zároveň ho určila za predsedu predstavenstva s účinnosťou od 01.10.2021.

 

V Tlmačoch 30.09.2021

< SPÄŤ