Aktuality

Projekt Vera II

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. podpísali kontrakt na projekt VERA II Hamburg. Zmluva bola podpísaná dňa 22. 6. 2022 so spoločnosťou Steinmüller Engineering GmbH (SRN).  Kontrakt za SES podpísali generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Ing. Lukáš Křítek a členka predstavenstva Mgr. Ing. Mária Vrábelová.  Jedná o projektovanie, výrobu, dodávky a supervíziu počas montáže a uvádzania do prevádzky fluidného kotla s príslušenstvom na spaľovanie kalov z mestských čističiek odpadových vôd mesta Hamburg. Kotol bude súčasťou štvrtej linky ktorá rozšíri kapacitu existujúcich troch liniek o výkon cca 108 000 ton / rok kalov. Jedná sa o modernú technológiu likvidácie kalov využitím tepelnej energie kalov ako aj vyťaženie fosforu z kalov pre ďalšie využitie.

Parný kotol so stacionárnou fluidnou vrstvou bude spaľovať kaly s výhrevnosťou od 3,0 do 4,8 MJ/kg. Špecifikom uvedeného  paliva sú zvýšené požiadavky na teplotu spaľovacieho vzduchu, ktorý bude zohrievaný až na 400 °C.

Podpisom tejto zmluvy si SES upevnila postavenie na nemeckom trhu a zároveň aj priaznivé vzťahy so zákazníkom. S týmto obchodným partnerom bola spolupráca v minulosti na podobnom projekte Buschhaus (SRN) - kotly na spaľovanie kalov z čističiek odpadových vôd sú moderná a perspektívna technológia ktorej aktívne využitie sa predpokladá v najbližšej budúcnosti. Podpisom tohto kontraktu bolo ukončené náročné obdobie v rámci ktorého prebehlo výberové konanie a po pridelení zákazky pre SES, aj zmluvné rokovania. Pre úspech bolo dôležité splniť všetky náročné technické požiadavky zákazníka a samozrejme aj predložiť konkurencieschopnú cenu.

Predbežné prevzatie diela zákazníkom je plánované na august 2025. Predpoklad expedovania dodávok SES je v septembri 2023.

 

< SPÄŤ