Aktuality

Projekt Riverside 2

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. podpísali kontrakt na dodávku detailného inžinieringu pre firmu Hitachi Zosen Inova AG na projekt Riverside 2 (Anglicko). Kontrakt bol podpísaný 3/2023.

Jedná sa o dodávku detailného inžinieringu na dva kotly pre spaľovňu komunálneho odpadu.

Podpisom tejto zmluvy SES a.s. začala spoluprácu s firmou Hitachi Zosen Inova AG , ktorá je významným dodávateľom v tejto oblasti a zároveň SES a.s. potvrdila svoju konkurencieschopnosť a odbornosť v oblasti dodávok projekčných a inžinierskych prác pre energetiku.

 

 

< SPÄŤ