Aktuality

Na prahu najkrajších sviatkov roka

Vážení spolupracovníci a obchodní partneri,

pomaly sa blíži koniec roka a preto mi dovoľte pri tejto príležitosti adresovať Vám niekoľko myšlienok.

Blíži sa čas najkrajších sviatkov v roku. Sviatkov, ktoré majú mnoho prívlastkov a každý z nás ich prežíva spolu so svojimi najmilšími, najdrahšími, často s tými, na ktorých v priebehu roka nemáme toľko času, ako by sme chceli. Je to obdobie, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. Tento čas spájame aj s obdobím vítania nového roka, hodnotíme ten končiaci sa rok a formulujeme naše očakávania od roka prichádzajúceho. Blížiaci sa koniec roku je taktiež vhodnou príležitosťou k zamysleniu sa nad tým, čo sme behom uplynulého obdobia dosiahli a čo nás spoločne čaká v roku budúcom. A taktiež príležitosťou k poďakovaniu za dobre vykonanú prácu.

Slovenské energetické strojárne Tlmače pôsobia, od svojho založenia v roku 1950, na európskom ale i na medzinárodnom trhu ako významný dodávateľ kotlov pre elektrárne, teplárne a spaľovne. Meno SES Tlmače má v tomto odvetví dlhodobo veľmi dobrý zvuk. Toto skvelé renomé chceme v budúcnosti zachovať a  naďalej spoločne posilňovať. Nemôžeme ale žiť len z minulosti, musíme mať víziu pre budúcnosť a na ňu spoločne nadviazať stratégiu, kam sa chceme ako spoločnosť posunúť o rok, dva, či o 10 rokov.

Čo sa týka uplynulého roka, rok 2023 môžem hodnotiť ako dobrý. Podarilo sa nám zastabilizovať spoločnosť. Rozbehli sme účasť na mnohých projektoch, ktoré sú perspektívne. Budeme robiť všetko pre to, aby sme v nich uspeli. V novom roku by sme radi pokračovali v účasti na projektoch spaľovní odpadov v SR a ČR a na projektoch so spaľovaním zemného plynu. V priebehu budúceho roka máme v pláne určiť aj dodávateľský model v oblasti jadra. Nemôžeme zabúdať ani na starostlivosť o kľúčových zákazníkov, v ktorej budeme aj naďalej pokračovať.

Koncom roka sme sa rozhodli rozšíriť aj svoje inžinierske kapacity z dôvodu súčasného a plánovaného vyťaženia spoločnosti. Z tohto dôvodu sme sa začiatkom novembra rozhodli otvoriť novú kanceláriu v Bratislave, do ktorej sme prijali nových zamestnancov a naďalej hľadáme ďalších vhodných kandidátov a to nielen odborníkov so skúsenosťami v oblasti strojárstva ale aj z radov mladých, perspektívnych ľudí. Náš pracovný tím neustále rozširujeme o nových pracovníkov a v tomto trende budeme naďalej pokračovať aj v novom roku.

Pri príležitosti blížiacich sa najkrajších sviatkov roka Vám chcem zaželať príjemné prežitie vianočných sviatkov naplnených porozumením, radosťou a spokojnosťou. Prajem Vám, aby ste ich prežili v zdraví, šťastí, osobnej a rodinnej pohode. Obzvlášť chcem zaželať pokojné prežitie vianočných sviatkov tým, ktorí budú v tejto dobe plniť pracovné povinnosti na stavbách v zahraničí a preto budú tráviť Vianoce ďaleko od svojich domovov.

A Vám zamestnanci SES Tlmače, touto cestou vyslovujem poďakovanie za vykonanú prácu v končiacom sa kalendárnom roku, zároveň úspešný vstup do nového roku 2024, veľa zdravia, tvorivých síl a elánu pri plnení úloh, ktoré stoja pred nami nielen v pracovnom ale i v osobnom živote.

Ing. Lukáš Křítek
Generálny riaditeľ
SES Tlmače

 

< SPÄŤ