Aktuality

Významný úspech SES Tlmače na českom trhu

Slovenské energetické strojárne, a.s. Tlmače (SES) ako vedúci spoločník združenia (konzorcia) SES, Metrostav DIZ s.r.o. a I&C Energo a.s. zaznamenali značný úspech na českom trhu. Zmluva o dielo na dodávku a výstavbu novej spaľovne odpadov v lokalite Most – Komořany formou na kľúč medzi uvedeným združením a spoločnosťou United Energy, a.s. bola na základe úspešného výberového konania vo verejnej súťaži  podpísaná dňa 10.apríla 2024 v Komořanoch.
Nová spaľovňa zabezpečí vysoko účinný, ekologický a spoľahlivý zdroj výroby elektriny do distribučnej siete ako aj tepla pre približne 35 000 domácností v Moste a Litvínove a podnikateľské subjekty v regióne. Predmetom zmluvy je inžiniering, dodávka a výstavba spaľovne odpadov s kapacitou 150 000 ton odpadov ročne. Hlavnými cieľmi výstavby novej spaľovne je nahradiť terajšie spaľovanie hnedého uhlia iným zdrojom energie a napĺňať dlhodobý zámer minimalizovať a postupne zrušiť skládkovanie odpadu a jeho využitie na energetické účely. Z tohto dôvodu zmluvne zabezpečí zákazník pre novú spaľovňu dodávky odpadu z viacerých miest a obcí Ústeckého kraja v súlade s ich plánmi odpadového hospodárstva. Použitá technológia spaľovania spĺňa všetky ekologické požiadavky a prísne emisné limity. Vďaka ekologickému prínosu je tento projekt podporený aj Modernizačným Fondom českého Štátneho fondu životného prostredia.
Hlavnými technologickými časťami diela na kľúč sú roštový kotol, čistenie spalín, turbogenerátor, odvod popolčeka a škváry ako aj prepojenie na existujúci horúcovod pre dodávky tepla. Tieto časti sú priamo v rozsahu dodávky a zodpovednosti SES v spolupráci s kvalifikovanými subdodávateľmi. SES môžu využiť dlhoročné skúsenosti s podobnými zariadeniami aj pre spaľovne odpadov, ktoré sú špecifické a odlišné od zariadení na spaľovanie iných druhov palív. Podobne aj ostatní spoločníci konzorcia majú vo svojom rozsahu dodávky a zodpovednosti tie časti diela, kde majú bohaté skúsenosti: Metrostav DIZ stavebnú časť a súvisiace prevádzkové súbory, I&C Energo zariadenia vlastnej spotreby, vyvedenie elektrického výkonu, merania a riadiaci systém.
Celková cena diela prevyšuje 5 miliárd českých korún, podiel SES je viac ako polovica tejto sumy. Rozsahom a finančným objemom patrí tento projekt k najväčším v histórii SES, náročnosť a zodpovednosť ešte umocňuje pozícia vedúceho spoločníka konzorcia. Popri finančnom prínose je pre SES zákazka dôležitá aj z pohľadu vysokého podielu vlastných výkonov jej zamestnancov.  
Predbežné prevzatie diela zákazníkom je plánované vo februári 2027, čo si vyžaduje intenzívnu prácu všetkých zainteresovaných útvarov SES ihneď po podpise zmluvy, ktorá je dňom podpisu aj účinná. V priebehu verejnej súťaže bol do prípravy ponúk a náročných rokovaní so zákazníkom zapojený početný a kvalifikovaný team pracovníkov SES, za čo patrí poďakovanie členom technického a obchodného tímu. Väčšina z nich bude pokračovať aj v realizácii projektu, čo vytvára predpoklad jeho úspešného zvládnutia. Nadobudnuté skúsenosti môže SES využiť pri získavaní podobných zákaziek v oblasti spaľovania odpadov, či už pôjde o výstavbu nových alebo rozšírenie existujúcich spaľovní, ktoré sa pripravujú v Českej a Slovenskej republike, čo sú prioritné trhy SES.

 

 

< SPÄŤ