Dodávka dvoch nových parných kotlov, kondenzačnej turbíny a nového chladiaceho centra pre zabezpečenie chladiacej vody lepších parametrov. Cieľom realizácie projektu „SN EDISON – TPP REVAMP“ je zvýšiť produkciu elektrickej energie z existujúcej teplárne a tým eliminovať nákup z komerčnej distribúcie. Nové zariadenia teplárne umožnia dosiahnuť lepšie výkonové parametre a splnenie legislatívnych požiadaviek na jej prevádzku v budúcom období.

Údaje o projekte  
Zákazník: MOL Plc.
Konečný zákazník: CMEPS Slovnaft S.A.
Prevádzkovateľ: Slovnaft Bratislava
Štát: Slovenská rep.
Kontrakt: 12/2009
Odovzdanie: 03/2014
Technické parametre  
KOTOLŇA  
Počet kotlov: 2
Typ kotla: trojťahový, samonosný, s jedným bubnom, prirodzená cirkulácia
Menovitý výkon kotla:      160 t/h
Menovitý tlak prehriatej pary: 9,41 MPa
Menovitá teplota prehriatej pary: 535 °C
Palivo: olej, plyn
STROJOVŇA  
Typ turbíny: kondenzačná
Výkon turbíny: 60 MWe

Rozsah dodávky

 • Základný projekt
 • Detailný inžiniering
 • Demolácia stávajúcich objektov
 • Dodávka stavebnej časti
 • Výroba
 • Doprava
 • Montáž
 • Dodávka a montáž riadiaceho systému
 • Predkomplexné skúšky
 • Uvádzanie do prevádzky
 • Výkonové skúšky