Údaje o projekte  
Investor: ČEZ a.s. Praha (Česká rep.)
Finálny zákazník: Škoda Praha Invest s.r.o. (Česká rep.)
Zákazník: Alstom Power Systems Stuttgart (Nemecko)
  Alstom Power CZ Brno (Česká rep.)
Predmet projektu: Dodávky pre nadkritický kotol pre 660MWe blok

Rozsah projektu:

 • Tlakové časti
  • detail engineering
  • výroba tlakových častí
 • Oceľová konštrukcia
 • Montáž kotla
 • Izolácia

Kľúčové termíny:

 • Podpis kontraktu: 02/2008
 • Začiatok výroby: 08/2009
 • Začiatok montáže: 05/2010
 • Ukončenie dodávok: 06/2012
 • Ukončenie montáže: 09/2013