Kotly práškové uhoľné

Dodávky SES - kotolňa, systém kondenzácie a regenerácie, vysokotlaké a nízkotlaké potrubia, zariadenia pre úpravu vody a prípravu paliva.

Do tejto skupiny kotlov patria:

Kotly s granulačným ohniskom

  • Tvoria najväčší podiel v dodávkach kotlov na spaľovanie pevných palív zo SES Tlmače.
  • Kotly s najvyšším parným výkonom 1650 t/h boli dodané pre elektráreň Mělník (Česká rep.) a elektráreň Shen-Tou (Čína).

Kotly s taviacim ohniskom

  • V tejto skupine významnou dodávkou boli kotly na spaľovanie hnedého uhlia s výkonom 375 t/h pre elektráreň Kakanj (Bosna a Hercegovina). Pre túto elektráreň sme dodali aj kotol s doteraz najvyšším parným výkonom 760 t/h.

Referencie: