Fluidné kotly

V rámci najproduktívnejších, ekologicky prijateľných technológií na spaľovanie rôznych palív ponúka SES riešenie s fluidnými kotlami.

Rozsah dodávky SES a.s.: kotolňa s vnútornými systémami.

Dodávame fluidné kotly pre všetky druhy pevného paliva od uhlia všetkých druhov, lignit, hnedé uhlie, čierne uhlie až antracit, biomasu, spracovaný priemyselný odpad i komunálny odpad vo forme TAP. V týchto kotloch je možné spoluspaľovať aj tekuté a plynné palivá.

Ponúkame nasledovné technológie:

  • Kotly s cirkulujúcou fluidnou vrstvou
  • Kotly s vnútorne cirkulujúcou fluidnou vrstvou
  • Kotly so stacionárnou fluidnou vrstvou

Referencie: