Kotly na spaľovanie biomasy a odpadov

SES zabezpečujú pre procesy spaľovania biomasy kompletnú dodávku energetických celkov na výrobu elektrickej energie a tepla, ktorá zahrňuje:

  • zariadenia na triedenie, úpravu a skladovanie drevného odpadu,
  • kotly s príslušenstvom,
  • turbínu (kondenzačná alebo protitlaká) s elektrickým generátorom,
  • zariadenia na manipuláciu s popolom,
  • komplexný riadiaci systém.

SES, a. s. zabezpečuje pre procesy spaľovania biomasy (svieže drevo, drevný odpad, drevný prach, rašelina kusová a frézovaná) dodávku kotlov:

  • roštových (od 15 t/h - 75 t/h)
  • fluidných (od 35 t/h - 160 t/h).

Koncepcia kotlov umožňuje vybavenie kotlov stabilizačnými horákmi na spaľovanie zemného plynu.

Kotly na spaľovanie odpadov:

SES zabezpečuje projektovanie, výrobu, dodávku a montáž kotlov na spaľovanie odpadov. Kotly sú umiestnené za roštom.

Referencie: