Kotly olejové a plynové

Dodávky SES: - kotolňa vrátane prepojovacíh potrubí, systému kontroly a riadenia (SKR), elektročasti, palivového hospodárstva, vrátane montáže a uvádzania do prevádzky.

SES dodáva kotly parné ako aj horúcovodné, pre elektrárenské bloky, ako aj kotly na špeciálne palivá ako sú koksárenský plyn, vysokopecný plyn a ďalšie.

Referencie: