Dotazník pre THZ pozíciu
Vzdelanie

  Názov školy odbor rok ukončenia štúdia
1.
2.
3.
4.

Jazykové znalosti

  jazyk úroveň ovládania
1.
2.
3.
4.
5.

IT zručnosti


Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Outlook
Microsoft PowerPoint
Microsoft Project
Microsoft Access
Auto CAD
MicroStation
CATIA


Predchádzajúca prax

Názov zamestnávateľa pracovná pozícia od roku do rokuSLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a. s.
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
tel.: 036 638 2781, fax: 036 638 2782; e-mail: jobs@ses.sk