Kotly s nadkritickými parametrami

Kotly s vysokými parametrami pary - teplota a tlak, kvoli vyššej účinnosti.

Kotly s nadkritickými parametrami sú zvyčajne kotly vyšších výkonov.

SES dodáva a montuje kotly s nadkritickými parametrami podľa cudzej dokumentácie.

Referencie: