Časti kotlov

Tlakové a netlakové časti kotlov

V rámci tlakových systémov sa dodávajú nasledovné časti kotlov:

  • prehrievače a prihrievače pary
  • komory
  • ohrievače vody
  • výparníky parných kotlov
  • kotlové telesá.

V rámci netlakových častí sa dodávajú nasledovné časti kotlov: nosné konštrukcie, stapy, nosníky, plošiny, spalinovody, vzduchovody, rošty, horáky, olejové a plynové hospodárstvo, odškvárovanie, ohrievače vzduchu a iné.

Referencie: